Liber amicorum Louis Berkvens

Twintig jaar lang bekleedde Louis Berkvens de door het LGOG ingestelde leerstoel Rechtsgeschiedenis der Limburgse Territoria aan de Universiteit Maastricht. Op vrijdag 15 juni 2018 nam hij afscheid. Als huldeblijk kreeg de vertrekkende bijzonder hoogleraar een liber amicorum aangeboden: Ten definitieven recht doende … Louis Berkvens Amicorum.

Liefst 33 personen toonden zich bereid een bijdrage te leveren aan dit liber amicorum. Armand Cremers, voorzitter van het LGOG, schrijft daarover in het voorwoord van de bundel: ‘Dat zovelen bereid waren een bijdrage te schrijven geeft reeds aan dat de emeritus zich in zijn werkzame leven in het rechtshistorisch werkveld en de daaraan gerelateerde werkzaamheden bijzonder geliefd heeft gemaakt. Onder de scribenten zijn leermeesters, collega’s, vrienden en (oud-)studenten en promovendi vertegenwoordigd. Zonder twijfel koesteren zij de aangename academische setting waarin zij met hem het onderzoeksgebied succesvol konden ontginnen en de opgedane kennis konden uitdragen. Maar misschien meer nog kijken zij terug op de fijne en prettige samenwerking die zij met Louis Berkvens delen.’

Rode draad van dit liber amicorum vormt de (Limburgse) rechtshistorie, meer in het bijzonder de rechtsgeschiedenis van de Limburgse territoria. De redactie werd gevoerd door Bram Van Hofstraeten, Jacques van Rensch, Ton Gehlen, Gerard-René de Groot en Cornelis Hendrik van Rhee. Ten definitieven recht doende … telt 447 pagina’s en is uitgegeven als deel 25 in de reeks Werken van LGOG. Klik hier voor de inhoudsopgave.

Ten definitieven recht doende … Louis Berkvens Amicorum is verkrijgbaar op het Bureau van LGOG. De afhaalprijs – tegen contante betaling – bedraagt € 25. Wie het boek per post thuisbezorgd wil krijgen wordt verzocht € 35 over te maken op rekeningnummer NL28INGB0006532369 ten name van LGOG en onder vermelding van ‘Liber amicorum Louis Berkvens’ plus naam en adresgegevens.


Vorige nieuwsitem | Volgende nieuwsitem