Nieuwe Privacyverklaring LGOG

U heeft het waarschijnlijk al meegekregen, maar sinds 25 mei 2018 is de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Ook het LGOG is aan de slag gegaan met deze nieuwe privacywet en heeft de nodige maatregelen getroffen. Zo is er onder meer een privacyverklaring en een reglement voor de verwerking van persoonsgegevens opgesteld.

Verder zijn er interne instructies opgesteld over de wijze waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt, ook voor het maken en de verwerking van beeld- en geluidsopnamen. Daarnaast zijn er organisatorische en systeemtechnische voorzieningen getroffen om dat zo goed mogelijk te waarborgen.

Uitgebreide informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens en uw rechten kunt u vinden in de privacyverklaring op onze website.


Vorige nieuwsitem | Volgende nieuwsitem