Afscheid Louis Berkvens

Wisseling van de wacht, afgelopen vrijdag: na twintig jaar nam prof.dr. Louis Berkvens afscheid als bijzonder hoogleraar Rechtsgeschiedenis der Limburgse Territoria, de door het LGOG ingestelde leerstoel aan de Universiteit Maastricht. Tegelijkertijd werd de naam van zijn opvolger wereldkundig gemaakt: dr. Bram Van Hofstraeten.

Louis Berkvens bekleedde de bijzondere leerstoel vanaf 1 juni 1998. Hij aanvaardde zijn ambt op 24 september 1999 met de inaugurele rede A propos van de affaire Laurent Timmermans. Enkele beschouwingen over de hervorming van strafrecht en strafprocesrecht in Oostenrijks Opper-Gelre en de Zuidelijke Nederlanden in de tweede helft van de achttiende eeuw. Zijn afscheidsrede afgelopen vrijdag – tevens 8e Habetslezing – was getiteld “Het leenrecht vergadert ...”. Limburgse rechtsgeschiedenis in Euregionaal perspectief. Het voornemen bestaat deze afscheidsrede op te nemen in het Jaarboek 2018.

Een van de hoogtepunten vrijdag was de aanbieding van een liber amicorum aan de vertrekkende bijzonder hoogleraar: Ten definitieven recht doende … Louis Berkvens Amicorum. Louis Berkvens kreeg het eerste exemplaar overhandigd door zijn opvolger: dr. Bram Van Hofstraeten, universitair hoofddocent en rechtshistoricus aan de afdeling Grondslagen en Methoden van het Recht van de Rechtenfaculteit van de Universiteit Maastricht. Voor informatie over inhoud en bestelwijze van het liber amicorum klik hier.

Een ander hoogtepunt van de drukbezochte bijeenkomst was de benoeming van Louis Berkvens tot erelid van LGOG. Aanleiding hiervoor was zijn langjarige inzet voor het LGOG, onder meer tot uiting komend in de volgende wapenfeiten:

  • 1987-1990: redactiesecretaris van de Publications (Jaarboek van LGOG);
  • 1991-1998: gewoon redactielid Publications;
  • 1998-2005: redactievoorzitter Publications;
  • 1994-2009, 2018: bestuurslid Stichting Maaslandse Monografieën;
  • 2004-2009: vicevoorzitter Stichting Maaslandse Monografieën;
  • 2010-2018: vicevoorzitter redactie Maaslandse Monografieën;
  • 2006-heden: eerst(e) voorzitter, later gewoon lid van de Commissie Collecties van LGOG;
  • 1998-heden: adviserend bestuurslid van het hoofdbestuur van LGOG.

Vorige nieuwsitem | Volgende nieuwsitem