Digitale ALV en activiteiten Kring Venray

Op 11 september jl. schreven wij u: “Het is intussen alweer een tijd geleden dat wij contact met u hebben gehad. Het coronavirus maakte het ons niet mogelijk in de tweede helft van ons seizoen 2019-2020 onze Algemene Ledenvergadering, lezingen, tentoonstellingen, excursies, ja ook ons lustrum, te laten plaatsvinden. Intussen is het september. Onze ALV heeft dit jaar nog niet plaatsgevonden: het jaarverslag en de jaarrekening 2019 zijn nog niet vastgesteld, we hebben nog geen afscheid kunnen nemen van enkele bestuursleden, we hebben een kandidaatsbestuurslid nog niet officieel kunnen installeren”. En nu is de eerste helft van het seizoen 2020- 2021 al weer bijna voorbij. Het coronavirus is nog niet overwonnen. We hebben de ALV 2020 nog steeds niet kunnen laten plaatsvinden, we hebben geen activiteiten kunnen organiseren. En het ziet er nog niet naar uit dat dit op korte termijn wel mogelijk zal zijn. Hoe gaan we hier mee om?

De ALV

De bedoeling is tijdens de ALV de rekening 2019 en de begroting 2020 vast te stellen, afscheid te nemen van enkele bestuursleden en een nieuw bestuurslid te benoemen. We stellen, gezien de huidige omstandigheden, een digitale procedure voor bestaande uit de volgende stappen:

  • alle leden ontvangen de betreffende stukken/voorstellen digitaal (de stukken/voorstellen kunt u onder aan dit bericht vinden);
  • elk lid wordt de gelegenheid geboden tot 7 december a.s. via de secretaris digitaal vragen te stellen;
  • het bestuur verzamelt en beantwoordt de vragen vóór 12 december a.s.;
  • vervolgens worden de leden gevraagd vóór 19 december a.s. hun besluit digitaal bij de secretaris van het bestuur kenbaar te maken;
  • de secretaris communiceert de uitslag digitaal met onze leden.

Graag vernemen wij van u vóór 7 december a.s. of u met deze procedure kunt instemmen via geertnelissen@home.nl. Wij gaan er daarbij van uit dat als u géén bericht stuurt u met voorgaande instemt en dat het voorstel niet geaccordeerd is indien minstens 25% van de leden aangeeft niet met deze procedure in te stemmen.

LGOG activiteiten

Helaas is het nog niet mogelijk bijeenkomsten te organiseren. Ter vervanging daarvan heeft het LGOG Bureau te Maastricht vele digitale activiteiten georganiseerd voor leden van alle kringen. U ziet, ondanks het coronavirus maakt het LGOG regionale geschiedenis actueel en toegankelijk. Nieuwe presentatiemethoden zijn en worden ontwikkeld. Wij hopen dat u daar veel plezier aan beleeft en dat uw regionale geschiedeniskennis wordt vergroot/verbreed. Maar dit neemt niet weg dat wij weer graag voor u lezingen e.d. willen organiseren. Wij wachten op dat moment. Sprekers van geplande lezingen hebben ons in iedere geval al te kennen gegeven daarvoor beschikbaar te blijven. Hopelijk over niet al te lange tijd.

Stukken/voorstellen:


Vorige nieuwsitem | Volgende nieuwsitem