Herdruk boek 'Weert ‘Parel van de heide’ …in de negentiende eeuw'

Op 4 december a.s. verschijnt een herdruk van Weert ‘Parel van de heide’ ...in de 19e eeuw. Hét boek over de (ruime) negentiende eeuw van Weert (en omgeving) was na de eerste verschijning in maart 2019 in een oogwenk uitverkocht. Aangemoedigd door de aanhoudend grote vraag naar dit succesvolle boek heeft Stichting Cultuurhistorische Publicaties voor de regio Weert, onder de vlag van stichting De Aldenborgh, besloten tot een tweede druk van deze voor een breed publiek toegankelijke, populair-historische uitgave. Mooi vóór de komende feestdagen.

Nogmaals de feiten over Weert ‘Parel van de heide’…in de 19e eeuw. Schrijver en samensteller is de Weerter publicist en amateurhistoricus Frits Nies, met behulp in research van enkele leden en voorzitter Peter Korten van De Aldenborgh/LGOG Weert en het Gemeentearchief Weert. Het betreft een gebonden uitgave op staand formaat 21x30 cm, in harde kaft, 256 pagina’s verdeeld over acht hoofdstukken, rijk aan veelal nog niet eerder gepubliceerde beelden in full colour en zwart-wit, en aangevuld met een handig namenregister.

Wakker gekust

Leidend thema van Parel van de heide is hoe Weert in de negentiende eeuw werd wakker gekust door de aanleg van de Zuid-Willemsvaart en de IJzeren Rijn. Er ontstond een bedrijvige ‘stichtstad’ met o.a. revolutionairen, migranten, kloosterlingen, burgers en buitenlui, internaten, Mariadevotie, sociëteiten, armbestuur, ziekenbussen, brouwers, tinnegieters, zilversmeden, molenaars, bakkers, muzikanten, schutters, kunstenaars, ontginners, boeren, regenten, carnavalisten, kermisgasten, zoeaven en missionarissen…

Coronaproof intekenen

Ook voor deze herdruk is het weer mogelijk vooraf in te tekenen tegen een gekorte actieprijs van € 29,50 (winkelprijs: € 34,50). Wie dit wil, moet vóór 3 december a.s. het bedrag voor het gewenste aantal boeken overmaken naar bankrekening NL02RABO0105334065 t.n.v. stichting Cultuurhistorische Publicaties Weert onder vermelding van ‘Boek’ en eigen naam en adres. Op 5 december wordt uw bestelling coronaproof aan huis bezorgd.

Gesigneerde exemplaren

Door covid-19 lijkt een signeersessie voorlopig helaas niet verantwoord. Wie toch een gesigneerd boek van de auteur persoonlijk wil ontvangen om lekker te lezen in lock-down, moet ook vóór 3 december a.s. intekenen door overmaking zoals hiervoor gemeld en daarbij vermelden: ‘Gesigneerd boek’ plus eigen naam en adres.

Winkelverkoop

Vanaf 5 december is Weert ‘Parel van de heide’ ...in de 19e eeuw ook weer te koop in de regionale boekhandel. Voor nadere informatie zie www.dealdenborgh.nl


Vorige nieuwsitem | Volgende nieuwsitem