Over Kring Venlo

Kring Venlo beslaat de gemeenten Venlo en Peel & Maas.

LGOG-kring Venlo Jaarprogramma 2023

Lezingen
13-03-23 Marcel Hogenhuis: 'Duitse inval mei 1940 bij Venlo'
24-04-23 Herman v Megen: ALV + Film 2e Wereldoorlog met interview getuigen'
08-05-23 Gerrit van der Vorst: 'Berendsen de schrik van Venlo'
12-06-23 Jaap Fleurkens: 'Franse tijd in Venlo'
10-07-23 vervalt
11-09-23 Hai Gout: Films over restauratie + interview
09-10-23 Gerard Driessen over 'Venlo stad met een bewogen geschiedenis'
13-11-23 Ragdy van der Hoek over 'De Godshuizen in Venlo'
11-12-23 Paul van Lunteren: 'Belegeringen van Venlo'

LGOG jaarprogramma 2023

Bestuur

 • Jos Peeters (voorzitter)
 • Hay Clabbers (secretaris)
 • Gerard Driessen (penningmeester)
 • Henk van Dijck
 • Ans Backhuijs-Ammerlaan
 • Fred van Roosmalen

Geschiedenis

Na eerdere pogingen van de provincie Limburg kwam op 1 januari 1929 een fusie tot stand1 tussen het 'Provinciaal Genootschap Limburg voor Geschiedkundige wetenschappen, Taal en Kunst' (te Roermond opgericht op 15 november 1893)2 en de 'Société Historique et Archéologique dans le Duché de Limbourg' (te Maastricht, opgericht op 21 juni 1863)3: het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap.

Al bij de oprichting van het Provinciaal Genootschap in 1893 werd besloten 'in verschillende hoofdplaatsen der provincie' afdelingen of 'kringen' te vestigen. Als eerste kwam op 14 februari 1894 de kring Noord-Limburg, waartoe de regio Mook tot Belfeld werd gerekend, tot stand. Het bestuur telde 7 leden, 3 uit Venlo en 1 uit respectievelijk Gennep, Venray, Horst en Tegelen.4

Het LGOG en daarmee ook de van het Provinciaal Genootschap 'overgenomen' kring Noord-Limburg (Venlo), kende perioden van bloei en bijna totale inertie. Venlo was, met Maastricht, Roermond en Sittard, vanaf 1930 een van de plaatsen waar bij toerbeurt de vergaderingen van het genootschap plaatsvonden. Bovendien kwamen er regelingen voor het functioneren van kringen, die als volwaardige afdelingen fungeerden.5

In de periode kort na de Tweede Wereldoorlog kwam de relatie tussen bestuur en kringen onder druk te staan. Men kon en wilde de kringen niet meer kwijt, maar het ging om de mate van zelfstandigheid, de aan decentralisatie verbonden risico's en de groeiende belangstelling in de regio's voor beoefening van de heemkunde. Daarnaast stond hier en daar een gebrek aan eigen werkzaamheid binnen de kringen en manifesteerde zich onderlinge naijver tussen de bestaande kringen en kringen - in - oprichting, met name tussen Venlo en Venray.6 Die kring kwam toch op 15 juni 1968 tot stand. Gennep werd al in 1894 geschikt geacht als zetel van een eigen kring, maar het is er pas op 4 oktober 1968 van gekomen (kring Maas en Niers); ook kwam er in Horst (op 1 januari 1974) een eigen kring.7

De kring Venlo kabbelde en kabbelt na de Tweede Wereldoorlog rustig voort op het ritme van jaarvergadering, lezingen en excursies. Daarnaast werd een aantal keren 'meegelift' met historische activiteiten, zoals de viering van de Venlose historiedag op 18 september 1948 en het 625-jarig bestaan van Venlo als stad in 1968.9

Noten

 1. P.A.M. Geurts en A.E.M. Janssen, 'Ruim een eeuw geschiedbeoefening met betrekking tot de Nederlandse provincie Limburg. Enige historiografische aspecten', Publications de la Société historique et archéologique dans le Limbourg 125 (1989) 47-99, speciaal 71-80.
 2. Geurts en Janssen, 'Ruim een eeuw', 62-63.
 3. Geurts en Janssen, 'Ruim een eeuw', 47.
 4. Geurts en Janssen, 'Ruim een eeuw', 67; 'Het Provinciaal Genootschap', Venloosche Courant d.d. 17 februari 1894, 2e blad.
 5. Geurts en Janssen, 'Ruim een eeuw', 68 en 80-81.
 6. Geurts en Janssen, 'Ruim een eeuw', 83-84.
 7. Geurts en Janssen, 'Ruim een eeuw', 68; M.K.J. Smeets, 'Verslag over het jaar 1973', Publications 110 (1974) 370.
 8. Van Gils, 'Venlosche historiedag', Nieuwe Venlosche Courant d.d. 13 september 1940, blz. 2; 'De Historiedag te Venlo'; Nieuwe Venlosche Courant d.d. 19 september 1940, blz. 2.
 9. Gemeentearchief Venlo, Archief LGOG Kring Venlo I, inv. nr. 66: 'Jaarverslag kring Venlo over 1968'.