Inhoud Limburgs Tijdschrift voor Genealogie 1980-1989

Jaargang 17, 1989

Limburgs Tijdschrift voor Genealogie Jaargang 17 | December 1989 | 4

‘Verslag van de interim-algemene ledenvergadering 1989’ door Harry Strijkers

97

‘Wat bezielt de genealoog? Een overpeinzing op het raakvlak van genealogie en theologie’ door Régis de La Haye

101

‘Biographisch-genealogisches zu Daniel Wolff van Dopff (1650-1718), gourverneur von Maastricht, und seiner Familie’ door Dr. Michael Güterbock

103

‘Aanvulling op het bibliografisch repertorium van Limburgse genealogieën’ door Régis de La Haye

117

‘Vervolg op: Kwartierstraat Bouvrie-Vangangel; wordt vervolgd’

119

Limburgs Tijdschrift voor Genealogie Jaargang 17 | September 1989 | 3

‘Mededelingen’

65

‘Genealogische verkenningen naar de geschiedenis van de familie van Jan Jacob Cyrus (1739-1819), pastoor van de St. Catharina- / St. Matthijsparochie te Maastricht’ door prof. dr. W.A.J. Munier

67

‘Huwelijken in Heinsberg van “niet-Heinsbergers”’ door Wilhelm Remmen in Luxemburg

73

‘Vervolg en slot van: Johan Simon Römkens en zijn familie (Nieuwenhagen 1765-1846)’

75

‘Vervolg op: kwartierstaat Bouvrie-Vangangel; wordt vervolgd’

85

Limburgs Tijdschrift voor Genealogie Jaargang 17 | Juni 1989 | 2

‘Mededelingen. Boekbesprekingen. Uit de tijdschriften. Boekaankondigingen. Vragenrubriek.’

33

‘Enige correcties en aanvullingen op kwartierstaat Potten-Petri’ door J.H.M. Hoen

35

‘Een nieuw gebouw voor het rijksarchief in Luik’ door Régis de La Haye

37

‘Vervolg op: Johan Simon Römkens en zijn familie (Nieuwenhagen 1765-1846).’

41

‘Wat dus God heeft verenigd, dat scheide geen mens…’ door mr. A.M.A. Maassen

47

‘Vervolg op: Kwartierstaat Bouvrie-Vangangel; wordt vervolgd’

53

Limburgs Tijdschrift voor Genealogie Jaargang 17 | Maart 1989 | 1

‘Verslag van de algemene ledenvergadering 1988’

1

‘Boekbesprekingen. Uit de tijdschriften. Vragenrubriek.’

5

‘Vervolg en slot van: Genealogie Ubachs’

7

‘Johan Simon Römkens en zijn familie (Nieuwenhagen 1765-1846)’ door I.F.A. Grond

15

‘Vervolg op: Kwartierstaat Bouvrie-Vangangel; wordt vervolgd’

23

Jaargang 16, 1988

Limburgs Tijdschrift voor Genealogie Jaargang 16 | December 1988 | 4

‘Mededelingen. Boekaankondigingen. Boekbespreking.’

97

‘De familie Passue in Urmond en Berg aan de Maas’ door Harry Strijkers

99

‘Genealogie Ubachs’ door J.J.G. Albert

103

‘Vervolg op: Soldaten in vreemde krijgsdienst; wordt vervolgd’ door L. Lemmen

117

‘Het wapen van de landjonkers van Werst (de Warsage)’ door A.H.C. van Wersch

119

‘Wat is een familiewapen?’ door Régis de La Haye

123

Limburgs Tijdschrift voor Genealogie Jaargang 16 | September 1988 | 3

‘Mededelingen. Boekaankondigingen. Boekbesprekingen. Uit de tijdschriften. Vragenrubriek.’

65

‘Vervolg en slot van: Emigranten uit Limburg 1851-1877’

69

‘Op zoek naar de vader van Jasper Hoen’ door H.C.J.M. Kreijns

73

‘Huwelijksdispensaties bij de familie Dortants’ door: “Werkgroep Waubach”, H.A.J. Dortants

75

‘Lijst van in het burgerlijk hospitaal te Maastricht overleden militairen in de jaren IX (1800)-1814’ door mr. A.M.A. Maassen

83

Limburgs Tijdschrift voor Genealogie Jaargang 16 | Juni 1988 | 2

‘Mededelingen. Boekaankondigingen. Vragenrubriek.’

33

‘Boekbespreking.’

35

‘Emigranten uit Limburg 1851-1877’ door dr. G.C.P. Linssen

37

‘Vervolg en slot van: Personen uit Maasbree 1500-1700’

53

Limburgs Tijdschrift voor Genealogie Jaargang 16 | Maart 1988 | 1

‘Verslag van de algemene ledenvergadering 1987’

1

‘Mededelingen. Boekaankondigingen. Uit de tijdschriften. Boekbesprekingen. Vragenrubriek.’

3

‘Kwartierstaat Potten-Petri’ door P.M. Potten

7

‘Vervolg en slot van: Het Scheerhuis te Geulle en zijn bewoners (17e - 20e eeuw)’

13

‘Kwartierstaat van de kinderen Venner-Sanders’ door dr. G.H.A. Venner

19

‘De Nationale Domeinen in Midden-Limburg tussen 1795-1797’ door Pierre Crasborn

25

Jaargang 15, 1987

Limburgs Tijdschrift voor Genealogie Jaargang 15 | December 1987 | 4

‘Mededelingen. Vragenrubriek’

98

‘Vervolg en slot van: Sabotage of baldadigheid in Bemelen?’

99

‘Het Scheerhuis te Geulle en zijn bewoners (17e – 20e eeuw)’ door ir. P.G.M. Penders

107

‘Vervolg en slot van: Bibliografisch Repertorium van Limburgse Genealogieën’

115

‘Vervolg op: Een overzicht van de beschikbare retroacta; wordt vervolgd’

125

Limburgs Tijdschrift voor Genealogie Jaargang 15 | September 1987 | 3

‘Mededelingen.’

65

‘Boekaankondigingen. Vragenrubriek.’

66

‘H – Limburgse familiewapens – 5 t/m 6’

67

‘Fragment-genealogieën van Roermondse families’ door dr. G.H.A. Venner

69

‘Sabotage of baldadigheid in Bemelen?’ door mr. A.M.A. Maassen

77

‘A – Bibliografisch repertorium van Limburgse genealogieën – 1 t/m 6; wordt vervolgd.’

81

‘Vervolg op: Personen uit Maasbree 1500-1700; wordt vervolgd.’

87

Limburgs Tijdschrift voor Genealogie Jaargang 15 | Juni 1987 | 2

‘Mededelingen. Boekaankondigingen. Boekbespreking.’

33

‘Korte bijdragen’

37

‘Enkele genealogische bronnen uit Belgisch Limburg’ door G.M.J.P. Voncken

39

‘Joseph Satijn had geen voorgeslacht, wel nageslacht’ door G.C. Cruts

43

‘Personen uit Maasbree 1500-1700’ door H.J. Bouten

45

‘Vervolg op: Een overzicht van de beschikbare retroacta; wordt vervolgd’

57

‘Vervolg en slot van: Ahnenliste Kleinofen (Kleinoven) – de Mür’

61

‘Vragenrubriek.’

64

Limburgs Tijdschrift voor Genealogie Jaargang 15 | Maart 1987 | 1

‘Verslag van de algemene ledenvergadering 1986’

1

‘Uit de tijdschriften. Boekaankondigingen.’

2

‘Vervolg op: Leggerboeken van de Meursche pandtschappe tot Sevenum; wordt vervolgd.’

5

‘Militaire tussenkomst in huwelijksproblemen’ door mr. A.M.A. Maassen

11

‘Ahnenliste Kleinofen (Kleinoven) – De Mür’ door Franz Gommans

15

‘Limburgse familiewapens. H – Limburgse familiewapen 1 t/m 4’

23

‘Vervolg op: Kwartierstaat Thorissen – Bisschops; wordt vervolgd.’

27

Jaargang 14, 1986

Limburgs Tijdschrift voor Genealogie Jaargang 14 | December 1986 | 4

‘Mededelingen. Uit de tijdschriften. Vragenrubriek.’

97

‘Familierelaties tussen de huizen Horne en Montmorency’ door A.M.G.C. van Wegberg-Veugen

99

‘Vervolg en slot van: Zes generaties geweermakers De La Haye’

101

‘Vervolg op: De nakomelingen van Peter Michiel Hermans en Margarete Kessels; wordt vervolgd’

113

‘Vervolg op: Kwartierstaat Thorissen-Bisschops; wordt vervolgd.’

117

‘Studenten uit de bisdommen Luik en Roermond aan het Germanicum in Rom, 1552-1914’ door P.J.H. Ubachs

123

‘Geneagram Jonkhout – heer van Jonckholt’ door L.J. Jonkhout

125

‘Vervolg vragenrubriek’

128

Limburgs Tijdschrift voor Genealogie Jaargang 14 | September 1986 | 3

‘Mededelingen. Boekbespreking.’

65

‘Vervolg op: Kwartierstaat Bouvrie-Vangangel; wordt vervolgd.’

69

‘Vervolg op: De familie Stapelmans en Bloemen te Waubach; wordt vervolgd.’

79

‘Vervolg op: Zes generaties geweermakers De La Haye; wordt vervolgd.’

85

‘Vervolg en slot van: Genealogische documentatie aanwezig op het Rijksarchief in Limburg (vervolg van 86-54).’

93

Limburgs Tijdschrift voor Genealogie Jaargang 14 | Juni 1986 | 2

‘Mededelingen. Boekaankondigingen. Boekbespreking. Uit de tijdschriften.’

33

‘De familie Stapelmans en Bloemen te Waubach; wordt vervolgd.’

37

‘Korte bijdragen’

45

‘Genealogische documentatie aanwezig op het Rijksarchief in Limburg’ door Régis de la Haye

47

‘Kwartierstaat Bouvrie-Vangangel; wordt vervolgd.’

55

‘Vervolg op: Een overzicht van de beschikbare retroacta; wordt vervolgd.’

63

Limburgs Tijdschrift voor Genealogie Jaargang 14 | Maart 1986 | 1

‘Verslag algemene ledenvergadering 1985’

1

‘Mededelingen. Boekaankondigingen. Boekbespreking.’

3

‘R.H.M. Maessen, pastoor-deken van Maastricht’ door A.M.A. Maassen

5

‘Kinderen uit één gezin met verschillende geboorte- of doopplaats(en) in de regio Baexem, Grathem, Heythuysen, Leveroij e.a.’ door J.H.J. Berghs

13

‘Vervolg op: Zes generaties geweermakers De la Haye; wordt vervolgd.’

15

‘Kwartierstaat Bouvrie-Vangangel’ door J.M. Bouvrie

23

Jaargang 13, 1985

Limburgs Tijdschrift voor Genealogie Jaargang 13 | December 1985 | 4

‘Mededelingen. Boekaankondigingen. Boekbespreking. Uit de tijdschriften.’

84

‘Korte bijdragen’

87

‘Voorouders en verwanten van Aleijdis Roebroecks’ door H.C.J.M. Kreijns

89

‘Een volkstelling te Maastricht in 1607’ door Ingrid M.H. Evers

97

‘Limburgs Genealogisch Repertorium’

107

‘Vragenrubriek.’

112

Limburgs Tijdschrift voor Genealogie Jaargang 13 | September 1985 | 3

‘Mededelingen.’

53

‘Reden zij werkelijk bij nacht? Een overpeinzing’ door L. Augustus

55

‘Anna Elizabeth Geyer-Ducastel, een overlijdensbericht uit de achttiende eeuw’ door M.Th.L.W. Boersma

57

‘Vervolg op: Zes generaties geweermakers De La Haye; wordt vervolgd.’

61

‘Vervolg en slot van: Van Ulestraten naar Spaubeek. Genealogie van de familie Welzen-Swelsen.’

67

‘Vervolg op: Leggerboeken van de Meursche pandtschappe tot Sevenum; wordt vervolgd.’

69

‘Vervolg op: Een overzicht van de beschikbare retroacta; wordt vervolgd.’

75

‘Limburgs Genealogisch Repertorium; wordt vervolgd.’

77

Limburgs Tijdschrift voor Genealogie Jaargang 13 | Juni 1985 | 2

‘Boekbespreking.’

27

‘Familietijdschriften.’

28

‘Een stamreeks van De Limpens te Schinnen’ door H.C.J.M. Kreijns

29

‘De familie Stapelmans en Bloemen te Waubach’ door H.M.H. Goossens

31

‘Tabel van lettertypes van het Duitse oud schrift’ door Régis de La Haye

35

‘Vervolg en slot van: Op een oor na gevild. Het vóór- en nageslacht van Maria Catharina Helt, een vildersdochter uit Overhoven (1778-1828)’ door D.J.J. Lauwers

37

‘Vragenrubriek.’

40

‘Vreemdelingen in het land van Thorn in 1752’ door J.H. Hanssen

41

‘Vervolg en slot van: Genealogie van de familie Harzon.’

43

‘Vervolg en slot van: Leenboeck ofte register der leenen welke als onder leenen van den huijse ende heerlijkheijt Broeckhuijsen toebehoorende aen Sijne Koninglijcke Majesteijt in Pruijsen etc. verheft worden. Uijt de oude boecken ende registers vernieuwt in den jaere 1746.’

45

Limburgs Tijdschrift voor Genealogie Jaargang 13 | Maart 1985 | 1

‘Verslag algemene ledenvergadering 1984.’

1

‘Vragenrubriek.’

3

‘Mededelingen.’

4

‘Hoe Maastrichts is de burgemeester van Maastricht?’ door A(lphonsus) M.A. Maassen

5

‘Alias-namen in de regio Baexem, Heythuysen, Leveroij’ door J.H.J. Berghs

13

‘Vervolg en slot van: Verbeteringen en aanvullingen op de kwartierstaat Peeters-van Maris.’

15

‘Vervolg op: Kwartierstaat Thorissen-Bisschops; wordt vervolgd.’

19

‘Leggerboeken van de Meursche Pandtschappe tot Sevenum’ door P.J.M. Reijnders

23

Jaargang 12, 1984

Limburgs Tijdschrift voor Genealogie Jaargang 12 | December 1984 | 5/6

‘Mededelingen.’

81

‘Vraag- en antwoordrubriek.’

82

‘Vervolg op: Genealogie van de familie Harzon; wordt vervolgd.’

83

‘Vervolg op: Verbeteringen en aanvullingen op de kwartierstaat Peeters-Van Maris; wordt vervolgd.’

89

‘Vervolg op: Van Ulestraten naar Spaubeek. Genealogie van de familie Welzen-Swelsen; wordt vervolgd.’

95

‘Vervolg op: Een overzicht van de beschikbare retroacta; wordt vervolgd.’

99

Limburgs Tijdschrift voor Genealogie Jaargang 12 | Augustus 1984 | 4

‘Mededelingen.’

61

‘Boekbespreking. Vraag- en antwoordrubriek.’

63/64

‘Zes generaties geweermakers De La Haye’ door Régis de la Haye

65

‘Genealogie van de familie Harzon’ door L. Harzon

69

‘Manschappenlijst Sevenum 1701’ door P.J.M. Reijnders

73

‘Leenboeck ofte register der leenen welke als onder leenen van den huijse ende heerlijkheijt Broeckhuijsen toebehoorende aen Sijne Koninglijcke Majesteijt in Pruijsen etc. verheft worden. Uijt de oude boecken ende registers vernieuwt in den jaere 1746’ uitgegeven door M. Flokstra

75

Limburgs Tijdschrift voor Genealogie Jaargang 12 | Juni 1984 | 3

‘Mededelingen.’

41

‘Vraag- en antwoordrubriek.’

42

‘Ahnenliste Gommans-Derks’ door Franz Gommans

43

‘De afstamming van „Gielen” uit „Wolffs”’ door H.C.J.M. Kreijns

53

‘Limburgs Genealogisch Repertorium; wordt vervolgd.’

55

Limburgs Tijdschrift voor Genealogie Jaargang 12 | April 1984 | 2

‘Mededelingen.’

21

‘Vraag- en antwoordrubriek.’

24

‘De oudste actes van de Burgerlijke Stand van Maastricht (1794-1796)’ door Régis de la Haye

25

‘Vervolg op: Verbeteringen en aanvullingen op de kwartierstaat Peeters-van Maris; wordt vervolgd.’

31

‘Enkele aantekeningen met betrekking to het wapen van het geslacht Van Ghoor’ door A.H. Hoeben

33

Limburgs Tijdschrift voor Genealogie Jaargang 12 | Februari 1984 | 1

‘Mededelingen.’

1

‘Boekbespreking.’

4

‘Verbeteringen en aanvullingen op de kwartierstaat Peeters-van Maris’ door L.A. Verhelst

5

‘Martinus van Aubel. Ook hij reed bij nacht’ door L.J. Jonkhout

11

‘Vraag- en antwoordrubriek.’

14

‘Vervolg op: Het vóór- en nageslacht van Maria Catharina Helt; wordt vervolgd.’

15

Jaargang 11, 1983

Limburgs Tijdschrift voor Genealogie Jaargang 11 | December 1983 | 6

‘Mededelingen.’

101

‘Vraag- en antwoordrubriek.’

102

‘Vervolg op: Kwartierstaat Thorissen-Bisschops; wordt vervolgd.’

103

‘Vervolg op: Een overzicht van de beschikbare Retroacta; wordt vervolgd.’

109

‘Limburgs Genealogisch Repertorium; wordt vervolgd.’

117

Limburgs Tijdschrift voor Genealogie Jaargang 11 | Oktober 1983 | 5

‘Mededelingen.’

81

‘Aanvullingen op de ledenlijst.’

82

‘Vraag- en antwoordrubriek.’

82

‘Voorouders en verwanten van Maria Geutiens’ door H.C.J.M. Kreijns

83

‘Vervolg op: Genealogie van de familie Welzen-Swelsen; wordt vervolgd.’

91

‘Vervolg op: Een overzicht van de beschikbare Retroacta; wordt vervolgd.’

95

Limburgs Tijdschrift voor Genealogie Jaargang 11 | Augustus 1983 | 4

‘Mededelingen.’

61

‘Boekbespreking.’

63

‘Vraag- en antwoordrubriek.’

64

‘Vervolg op: Soldaten in vreemde krijgsdienst; wordt vervolgd.’

65

‘Vervolg op Kwartierstaat Albert-Wevers; wordt vervolgd.’

69

‘Limburgs Genealogisch Repertorium; wordt vervolgd.’

75

Limburgs Tijdschrift voor Genealogie Jaargang 11 | Juni 1983 | 3

‘Mededelingen.’

41

‘Boekbespreking.’

42

‘Aanvullingen Ledenlijst.’

43

‘Aankondiging deel 3 Maaslandse Geslachten.’

44

‘Hoog bezoek met een vervolg’ door A.M.A. Maassen

45

‘Vervolg op: Een overzicht van de beschikbare Retroacta; wordt vervolgd.’

49

‘Vervolg op: Honderd en een testamenten in het parochie-archief van Neer; wordt vervolgd.’

55

Limburgs Tijdschrift voor Genealogie Jaargang 11 | April 1983 | 2

‘Mededelingen.’

21

‘Boekbespreking.’

22

‘Vraag- en antwoordrubriek.’

22

‘Vervolg op: Nieuwe Ledenlijst.’

23

‘Kwartierstaat Albert Wevers’ door J.J.G. Albert

25

‘Vervolg: Honderd en een testamenten in het parochie-archief van Neer; wordt vervolgd.’

33

‘Limburgs Genealogisch Repertorium; wordt vervolgd.’

37

Limburgs Tijdschrift voor Genealogie Jaargang 11 | Februari 1983 | 1

‘Mededelingen.’

1

‘Boekbespreking,’

3

‘Vraag- en antwoordrubriek.’

4

‘Vervolg en slot: Helders, keurmeden en composities in Baexem.’

5

‘Vervolg en slot: De familie Roodbeen.’

9

‘Vervolg op: De nakomelingen van Peter Michiel Hermans en Margarete Kessels; wordt vervolgd.’

11

‘Een overzicht van de beschikbare Retroacta’ door J.H.M. Hoen

13

Jaargang 10, 1982

Limburgs Tijdschrift voor Genealogie Jaargang 10 | December 1982 | 6

‘Mededelingen.’

101

‘Boekbesprekingen.’

102

‘Vraag- en antwoordrubriek.’

103

‘Huwelijksdispensaties’ door R.M. Delahaye

105

‘Genealogische personalia Baexem 1724-1760, gevolgd door: Helders, keurmeden en composities in Baexem’ door J.H.J. Berghs

113

‘Limburgs Genealogisch Repertorium; wordt vervolgd.’

117

Limburgs Tijdschrift voor Genealogie Jaargang 10 | Oktober 1982 | 5

‘Mededelingen.’

81

‘De militaire dienstplicht in de Franse tijd en de lotgevallen van de Heldense familie Tulmans-Wilms’ door H.C.P. Driessen

83

‘Vervolg op: Nieuwe Ledenlijst; wordt vervolgd.’

94

‘Vervolg op: Genealogie van de familie Welzen-Swelsen; wordt vervolgd.’

95

‘Limburgs Genealogisch Repertorium; wordt vervolgd.’

99

Limburgs Tijdschrift voor Genealogie Jaargang 10 | Augustus 1982 | 4

‘Mededelingen.’

61

‘Vraag- en antwoordrubriek.’

62

‘Vervolg Kwartierstaat Gerards-Wilders; wordt vervolgd.’

63

‘Vervolg Nederlands-Limburgers worden Belg, 1839-1845; wordt vervolgd.’

67

‘Vervolg Honderd en een testamenten in het parochie-archief van Neer; wordt vervolgd.’

71

‘Limburgs Genealogisch Repertorium; wordt vervolgd.’

77

Limburgs Tijdschrift voor Genealogie Jaargang 10 | Juni 1982 | 3

‘Mededelingen.’

41

‘Vraag- en antwoordrubriek.’

42

‘Hoe help ik mijn collega-genealoog?’ door R. Braad

43

‘Vervolg Kwartierstaat Thorissen-Bisschops; wordt vervolgd.’

47

‘Vervolg Het vóór- en nageslacht van Maria Catharina Helt; wordt vervolgd.’

57

‘Vereenvoudigde inventaris van de bescheiden, aanwezig op ons Documentatiecentrum te Heerlen; wordt vervolgd.’

59

Limburgs Tijdschrift voor Genealogie Jaargang 10 | April 1982 | 2

‘Mededelingen.’

21

‘Boekbespreking.’

24

‘Over de familie Jaspers in en rood Maaseik’ door P. Severijns

25

‘Vraag- en antwoordrubriek.’

28

‘Op één oor na gevild, Het vóór- en nageslacht van Maria Catharina Helt, een vildersdochter uit Overhoven (1778-1828)’ door D.J.J. Lauwers

29

‘Nederlands-Limburgers worden Belg, 1839-1845’ door J. Grauwels

33

‘Bemelmans in Mechelen aan de Maas’ door Agnes en Jo Bemelmans en Ad van Kuijk

37

‘Limburgs Genealogisch Repertorium; wordt vervolgd.’

39

Limburgs Tijdschrift voor Genealogie Jaargang 10 | Februari 1982 | 1

‘Mededelingen.’

1

‘Vraag- en antwoordrubriek.’

2

‘Van Ulestraten naar Spaubeek. Genealogie van de familie Welzen-Selsen’ door J.T.A.M. Welzen

3

‘Vervolg kwartierstaat Thorissen-Bisschops; wordt vervolgd.’

11

‘Vervolg op: Honderd en een testamenten in het parochiearchief van Neer; wordt vervolgd.’

15

‘Limburgs Genealogisch Repertorium: Hernieuwde uitgave; wordt vervolgd.’

17

‘Vervolg op: Nieuwe ledenlijst; wordt vervolgd.’

19

‘Elfde aanvulling lijst beschikbare genealogische bronnen.’

20

Jaargang 9, 1981

Limburgs Tijdschrift voor Genealogie Jaargang 9 | December 1981 | 6

‘Mededelingen.’

101

‘Boekbespreking.’

102

‘Tiende aanvulling lijst beschikbare genealogische bronnen.’

103

‘Vraag- en antwoordrubriek.’

104

‘Vervolg op: De nakomelingen van Peter Michiel Hermans en Margarete Kessels; wordt vervolgd.’

105

‘Vervolg op: Soldaten in vreemde krijgsdienst; wordt vervolgd.’

113

‘Vervolg op: Honderd en een testamenten in het parochiearchief van Neer; wordt vervolgd.’

117

Limburgs Tijdschrift voor Genealogie Jaargang 9 | Oktober 1981 | 5

‘Mededelingen.’

81

‘Vraag- en antwoordrubriek.’

82

‘Kwartierstaat Thorissen-Bisschops’ door F.P.H.M. Thorissen

83

‘Documentatie Pest; wordt vervolgd.’

91

‘Honderd en een testamenten in het parochiearchief van Neer’ door J.H. Hanssen

95

Limburgs Tijdschrift voor Genealogie Jaargang 9 | Augustus 1981 | 4

‘Mededelingen.’

61

‘Negende aanvulling lijst genealogische bronnen.’

63

‘Vraag- en antwoordrubriek.’

64

‘De familie Roodbeen’ door M. Bergevoet

65

‘Vervolg en slot: De conscription militaire 1798-1814.’

73

Limburgs Tijdschrift voor Genealogie Jaargang 9 | Juni 1981 | 3

‘Reorganisatie van het Repertorium.’

41

‘Nieuwe uitgave(n).’

42

‘Vervolg op: De conscription militaire 1798-1814; wordt vervolgd.’

43

‘Vervolg op: Kwartierstaat Siegelaer-Meens; wordt vervolgd.’

55

‘Vervolg op: Nieuwe ledenlijst; wordt vervolgd.’

59

Limburgs Tijdschrift voor Genealogie Jaargang 9 | April 1981 | 2

‘Mededelingen.’

21

‘Vraag- en antwoordrubriek.’

22

‘Vervolg op: De nakomelingen van Peter Michiel Hermans en Margarete Kessels; wordt vervolgd.’

23

‘Vervolg op: Kwartierstaat Siegelaer-Meens; wordt vervolgd.’

33

‘Vervolg op: Nieuwe ledenlijst; wordt vervolgd.’

37

Limburgs Tijdschrift voor Genealogie Jaargang 9 | Februari 1981 | 1

‘Mededelingen van de redactie.’

1

‘Vraag- en antwoordrubriek.’

3

‘Aankondiging deel 2 in de serie Maaslandse Geslachten.’

4

‘De conscription militaire 1798-1814’ door A.M.A. Maassen

5

‘Vervolg en slot: Genealogie(ën) van Hillen.’

11

‘Nieuwe ledenlijst; wordt vervolgd.’

17

Jaargang 8, 1980

Limburgs Tijdschrift voor Genealogie Jaargang 8 | December 1980 | 6

‘Mededelingen.’

101

‘Vraag- en antwoordrubriek.’

102

‘Vervolg op: Genealogie(ën) van Hillen; wordt vervolgd.’

103

‘Vervolg en slot: Buggenumse families.’

113

‘Vervolg op: Soldaten in vreemde krijgsdienst; wordt vervolgd.’

115

‘Limburgs Genealogisch Repertorium.’

119

Limburgs Tijdschrift voor Genealogie Jaargang 8 | Oktober 1980 | 5

‘Mededelingen.’

81

‘Boekbespreking.’

82

‘Vraag- en antwoordrubriek.’

82

‘De nakomelingen van Peter Michiel Hermans en Margarete Kessels’ door Arnold Hermans

83

‘Vervolg op: Genealogie(ën) van Hillen; wordt vervolgd.’

89

‘Vervolg op: Kwartierstaat Siegelaer-Meens; wordt vervolgd.’

97

Limburgs Tijdschrift voor Genealogie Jaargang 8 | Augustus 1980 | 4

‘Mededelingen.’

61

‘Vraag- en antwoordrubriek.’

62

‘Soldaten in vreemde krijgsdienst’ door L. Lemmen

63

‘Vervolg op: Genealogie(ën) van Hillen; wordt vervolgd.’

67

‘Vervolg op: Kwartierstaat Siegelaer-Meens; wordt vervolgd.’

75

Limburgs Tijdschrift voor Genealogie Jaargang 8 | Juni 1980 | 3

‘Mededelingen.’

41

‘Nieuwe inventaris.’

42

‘Vraag- en antwoordrubriek.’

42

‘Genealogie(ën) van Hillen’ door J.W.A. Fleuren

43

Limburgs Tijdschrift voor Genealogie Jaargang 8 | April 1980 | 2

‘Redactionele inleiding.’

21

‘Boekbespreking.’

22

‘Vraag- en antwoordrubriek.’

22

‘Vervolg op: Van Herve naar Heerlen. Genealogie van de familie Albert’ door J.J.G. Albert

23

‘De Verloren Zonen van Limburg’ door Y. Lammerant

31

‘Vervolg: Testamenten in het kerkarchief van Buggenum.’

35

‘Buggenumse families’ door J.H. Hanssen

37

Limburgs Tijdschrift voor Genealogie Jaargang 8 | Februari 1980 | 1

‘Verslag algemene ledenvergadering.’

1

‘Boekbespreking.’

2

‘Achtste aanvulling lijst beschikbare genealogische bronnen.’

2

‘Vraag- en antwoordrubriek.’

3

‘Oudheidkamer Horst.’

5

‘Genealogie van de familie Roebroeck (1498-1604)’ door M.P.J.G. Roebroeck

7

‘Vervolg Kwartierstaat Siegelaer-Meens; wordt vervolgd.’

11

‘Limburgs Genealogisch Repertorium.’

17