Inhoud Limburgs Tijdschrift voor Genealogie 1973-1979

Jaargang 7, 1979

Limburgs Tijdschrift voor Genealogie Jaargang 7 | December 1979 | 6

‘Mededelingen.’

101

‘Boekbesprekingen.’

101

‘Vervolg en slot De Neerbeekerhof, zijn eigenaars en bewoners’ door F.C.S. Ramaekers

103

‘Testamenten in het kerkarchief van Buggenum’ door J.H. Hanssen

115

Limburgs Tijdschrift voor Genealogie Jaargang 7 | Oktober 1979 | 5

‘Mededelingen.’

81

‘Boekbespreking.’

82

‘Vraag- en antwoordrubriek.’

82

‘Vervolg De Neerbeekerhof, zijn eigenaars en bewoners; wordt vervolgd.’

83

‘Vervolg Kwartierstaat Siegelaer-Meens; wordt vervolgd.’

95

‘Vervolg Herkomstnamen; wordt vervolgd.’

99

Limburgs Tijdschrift voor Genealogie Jaargang 7 | Augustus 1979 | 4

‘Mededelingen.’

61

‘Vraag- en antwoordrubriek.’

62

‘Jonckhout of Jonckholt’ door L.J. Jonkhout

63

‘Een oudere generatie Hennen’ door H. Kreyns

67

‘Verbeteringen en aanvullingen Kwartierstaat Bouten-Reintjes.’

69

‘Vervolg en slot Genealogische personalia Baexem vóór 1724.’

75

‘Zevende aanvulling lijst beschikbare genealogische bronnen.’

78

‘Vervolg Limburgers buiten Limburg.’

79

Limburgs Tijdschrift voor Genealogie Jaargang 7 | Juni 1979 | 3

‘Mededelingen.’

41

‘Aanvullingen Genealogie Hol’ door M. Bergevoet

42

‘Kerkarchief Parochie St. Gertrudis Beesel.’

42

‘De Kartuizershof te Helden’ door J.W.A. Fleuren

43

‘Een vergeten schenking van Friederich Nettesheim’ door H.J. Knoors

51

‘Kwartierstaat Siegelaer-Meens’ door H.C.M.E. Siegelaer

53

Limburgs Tijdschrift voor Genealogie Jaargang 7 | April 1979 | 2

‘Mededelingen.’

21

‘Vraag- en antwoordrubriek.’

22

‘Genealogie van E(e)(u)wijk’ door M. Bergevoet

23

‘Van Herve naar Heerlen. Genealogie van de familie Albert’ door J.J.G. Albert

29

‘Herkomstnamen’ door J.H. Crott

35

Limburgs Tijdschrift voor Genealogie Jaargang 7 | Februari 1979 | 1

‘Verslag algemene ledenvergadering.’

1

‘Aanvulling bij de tabel der veranderlijke feestdagen.’

2

‘Zesde aanvulling lijst beschikbare genealogische bronnen.’

3

‘Vraag- en antwoordrubriek.’

4

‘De Neerse familie Hans(s)en’ door J.H. Hanssen

7

Jaargang 6, 1978

Limburgs Tijdschrift voor Genealogie Jaargang 6 | December 1978 | 6

‘Redactioneel beleid.’

101

‘Mededelingen.’

103

‘Vijfde aanvulling lijst beschikbare genealogische bronnen.’

104

‘De Neerbeekerhof, zijn eigenaars en bewoners’ door F.C.S. Ramaekers

105

Limburgs Tijdschrift voor Genealogie Jaargang 6 | Oktober 1978 | 5

‘Mededelingen.’

81

‘Genealogieën van het geslacht Van Hillen en aanverwante families’ door J.W.A. Fleuren

83

‘Vervolg en slot Kwartierstaat Dortants.’

91

‘Vervolg Genealogische personalia Baexem, vóór 1725; wordt vervolgd.’

97

Limburgs Tijdschrift voor Genealogie Jaargang 6 | Augustus 1978 | 4

‘Mededelingen.’

61

‘Vierde aanvulling lijst beschikbare genealogische bronnen.’

61

‘Op zoek naar voorouders van Dirck Gielen te Oirsbeek’ door H. Kreijns

63

‘Vervolg Kwartierstaat Dortants; wordt vervolgd.’

67

‘Vervolg Kwartierstaat Steijvers.’

75

‘Limburgs Genealogisch Repertorium.’

79

Limburgs Tijdschrift voor Genealogie Jaargang 6 | Juni 1978 | 3

‘Mededelingen.’

41

‘Derde aanvulling lijst beschikbare genealogische bronnen.’

42

‘Kwartierstaat Dortants-Wolters’ door H.A.J. Dortants

43

‘Aanvullingen Genealogie Widdershoven.’

53

‘Vervolg en aanvullingen Kwartierstaat Steijvers.’

55

‘Limburgs Genealogisch Repertorium.’

59

Limburgs Tijdschrift voor Genealogie Jaargang 6 | April 1978 | 2

‘Mededelingen.’

21

‘Boekbespreking.’

21

‘Vraag- en antwoordrubriek.’

22

‘Een hypothese herzien’ door L.J.W.G. Schelberg

23

‘Servaas Jonkhout, bijgenaamd ,,Vaos de Jaeger”, uit Geulle’ door L.J. Jonkhout

27

‘Het gemeente-archief van Heerlen heeft u veel te bieden’ door M.A. van der Wijst

31

‘Tweede aanvulling lijst beschikbare genealogische bronnen.’

36

‘Genealogische gegevens op grafstenen uit vorige eeuwen’ door F. Ramaekers

37

Limburgs Tijdschrift voor Genealogie Jaargang 6 | Februari 1978 | 1

‘Mededelingen.’

1

‘Vraag- en antwoordrubriek.’

2

‘Stamouders der families Ramaekers te Klimmen. Feiten en hypothesen’ door F.C.S. Ramaekers

3

‘Fragmenten Bergevoet’ door M. Bergevoet

11

‘Derck Noij, een honderdjarige in Gennep’ door H. Kreijns

13

‘Eerste Aanvulling Lijst Beschikbare Genealogische Bronnen.’

15

‘Kwartierstaat Gerards-Wilders’ door E.H.M.F. Gerards

17

Jaargang 5, 1977

Limburgs Tijdschrift voor Genealogie Jaargang 5 | December 1977 | 6

‘Verslag Algemene ledenvergadering.’

101

‘Mededelingen.’

102

‘Vraag- en antwoordrubriek.’

102

‘Tabel van de veranderlijke feestdagen in de R.K. liturgie’ door P.G. Lücker en J. Reintjes

103

‘Vervolg en slot Kwartierstaat van L.J. Steijvers.’

115

‘Vervolg en slot: Gedoopt in Kerkrade.’

117

‘Vervolg: Genealogische personalia Baexem, vóór 1725; wordt vervolgd.’

119

Limburgs Tijdschrift voor Genealogie Jaargang 5 | Oktober 1977 | 5

‘Mededelingen.’

81

‘Vraag- en antwoordrubriek.’

82

‘Venrayers in het Pauselijk Zouavenleger’ door W.J.M. Willemsen

83

‘Vervolg Vraag- en antwoordrubriek.’

86

‘Wie was Joannes Quanjet en wat deed hij in Stevensweert?’ door J.T.A.M. Welzen

87

‘Een reactie op de Genealogische Wijngaard.’ Door J.H.J. Gulikers

89

‘Genealogische personalia Baexem, vóór 1725’ door J.H.J. Berghs

91

‘Familienamen in Limburg’ door J.H. Crott

93

‘Doop- en roepnamen te Oirlo’ door J.H. Crott

95

‘Limburgs Genealogisch Repertorium.’

97

‘Vervolg en slot Genealogie Speckens.’

99

‘Aankondiging.’

100

Limburgs Tijdschrift voor Genealogie Jaargang 5 | Augustus 1977 | 4

‘Mededelingen.’

61

‘Boekbespreking.’

62

‘Vraag- en antwoordrubriek.’

62

‘De onderlinge verwantschap van enkele bekende families’ door M. Schoolmeesters

63

‘Vervolg Vraag- en antwoordrubriek.’

78

‘Bronnen voor genealogisch onderzoek.’

79

Limburgs Tijdschrift voor Genealogie Jaargang 5 | Juni 1977 | 3

‘Mededelingen.’

41

‘In memoriam George Goossens.’

42

‘Vraag- en antwoordrubriek.’

42

‘Bouwperikels rond een pastorie te Berg aan de Maas’ door J.H. Strijkers

43

‘Kwartierstaat van L.J. Steijvers’ door J.L. Steijvers

47

‘Gedoopt in Kerkrade’ door N. Moonen

51

‘Familienamen in Limburg’ door J.H. Crott

55

‘Lijst van in de kerk van Meerssen begraven inwoners; vervolg en slot.’

57

‘Vijfde lijst van beschikbare genealogische bronnen.’

58

‘Limburgs Genealogisch Repertorium.’

59

Limburgs Tijdschrift voor Genealogie Jaargang 5 | April 1977 | 2

‘Verslag algemene ledenvergadering.’

21

‘Boekbespreking.’

22

‘Vraag- en antwoordrubriek.’

22

‘Emigratie vanuit Venray’ door W.J.M. Willemsen

23

‘Genealogie van de familie Wijngaard’ door Th. Wijngaard Jr.

25

‘Vervolg en slot kwartierstaat van Groesen-Hermans.’

27

‘Vervolg en slot genealogie Venner.’

29

‘Doop- en roepnamen te Kerkrade’ door J.H. Crott

37

‘Protestanten te Weert tussen 1648-1717’ door P.J. Ritsema

39

Limburgs Tijdschrift voor Genealogie Jaargang 5 | Februari 1977 | 1

‘Mededelingen.’

1

‘Boekbespreking.’

2

‘Vraag- en antwoordrubriek.’

2

‘Stamboom van de familie Venner’ door drs. G. Venner

3

‘Lijst van in de kerk van Meerssen begraven inwoners; wordt vervolgd.’

13

‘Vervolg Genealogie Quaedvlieg; wordt vervolgd.’

15

‘Doop- en roepnamen voorkomend in Limburg eind 16e-18e eeuw’ door J.H. Crott

17

Jaargang 4, 1976

Limburgs Tijdschrift voor Genealogie Jaargang 4 | December 1976 | 6

‘Mededelingen.’

101

‘Vraag- en antwoordrubriek.’

102

‘Op zoek naar de verloren zoon, Lotharius de Hesselle’ door M.A. van der Wijst

103

‘Vervolg en slot Kwartierstaat Bouten-Reintjes.’

107

‘Limburgers buiten Limburg; wordt vervolgd.’

111

‘Vervolg Kwartierstaat Bouvrie-Bonnet; wordt vervolgd.’

119

Limburgs Tijdschrift voor Genealogie Jaargang 4 | Oktober 1976 | 5

‘Mededelingen.’

81

‘Een lijst van Grevenbichtenaren uit 1666’ door H.J. Knoors

82

‘Bijdrage tot de genealogie van de familie Mols te Schinveld’ door F.C.S. Ramaekers

83

‘Kwartierstaat van Groesen-Hermans’ door J. van Groesen

87

‘Limburgers buiten Limburg; wordt vervolgd.’

93

‘Limburgs Genealogisch Repertorium.’

97

Limburgs Tijdschrift voor Genealogie Jaargang 4 | Augustus 1976 | 4

‘Mededelingen.’

61

‘Aanvullingen op de ledenlijst.’

62

‘Kerkelijke registratie in de Landen van Overmaas tussen oorsprong (ca. 1570) en Franse overheersing (1796)’ door F.C.S. Ramaekers

63

‘Vervolg en slot Genealogisch onderzoek in Duitsland.’

69

‘Uit de tijdschriften.’

72

‘Vervolg en slot Genealogie Ubachs.’

73

‘Limburgs Genealogisch Repertorium.’

77

Limburgs Tijdschrift voor Genealogie Jaargang 4 | Juni 1976 | 3

‘Mededelingen.’

41

‘Boekbespreking.’

42

‘Vierde lijst beschikbare genealogische bronnen.’

42

‘Zij kwamen uit het Oosten, Genealogisch onderzoek in Duitsland’ door drs. J.M.H. Mosmuller

43

‘Vervolg en slot Kwartierstaat Peeters – van Maris.’

49

‘Vervolg en slot Genealogie Widdershoven.’

51

‘Limburgs Genealogisch Repertorium.’

57

Limburgs Tijdschrift voor Genealogie Jaargang 4 | April 1976 | 2

‘Mededelingen.’

21

‘Vraag- en antwoordrubriek.’

21

‘Boekbespreking.’

21

‘Derde lijst beschikbare genealogische bronnen.’

22

‘Vervolg en slot Ruïnering ….. geslacht Horstmans.’

23

‘Vervolg Genealogie Ubachs; wordt vervolgd.’

29

‘Documentatie Pest; wordt vervolgd.’

31

‘Vervolg Genealogie Widdershoven; wordt vervolgd.’

33

‘Kwartierstaat Bouten-Reintjes’ door H.J. Bouten

39

Limburgs Tijdschrift voor Genealogie Jaargang 4 | Februari 1976 | 1

‘Verslag ledenvergadering.’

1

‘Vraag- en antwoordrubriek.’

2

‘Ruïnering en verdwijning van het geslacht Hors(t)mans van de Wijngaardsberg te Ulestraten (bij Meerssen) in de 16e en 17e eeuw’ door drs. R. Janssen

3

‘Kwartierstaat Bouvrie-Bonnet’ door J.M. Bouvrie

11

‘Vervolg Genealogie Widdershoven; wordt vervolgd.’

13

‘Het Limburgse nageslacht van een Gelderse schipper’ door M. Bergevoet

17

Jaargang 3, 1975

Limburgs Tijdschrift voor Genealogie Jaargang 3 | December 1975 | 6

‘Mededelingen.’

101

‘Boekbespreking.’

102

‘De afstamming van Arnoldus Aerts, pastoor van Swolgen’ door L.J.G.W. Schelberg

103

‘Vraag- en antwoordrubriek.’

108

‘Vervolg genealogie Widdershoven; wordt vervolgd.’

109

‘Vervolg en slot Kwartierstaat Flachs.’

115

Limburgs Tijdschrift voor Genealogie Jaargang 3 | Oktober 1975 | 5

‘Mededelingen.’

81

‘Vraag- en antwoordrubriek.’

82

‘Kwartierstaat Flachs’ door wijlen H.J.M. Flachs

83

‘Vervolg Genealogie Widdershoven; wordt vervolgd.’

89

‘Vervolg Kwartierstaat Breuer; wordt vervolgd.’

93

‘Vervolg Kwartierstaat Peeters; wordt vervolgd.’

95

‘Ledenlijst.’

97

‘Limburgs Genealogisch Repertorium.’

99

Limburgs Tijdschrift voor Genealogie Jaargang 3 | Augustus 1975 | 4

‘Mededelingen, Vraag- en antwoordrubriek.’

61

‘Tweede lijst beschikbare genealogische bronnen.’

62

‘Jan van Schelberg of Jan de Mulder?’ door L.J.G.W. Schelberg

63

‘Vervolg Genealogie Quaedvlieg; wordt vervolgd.’

67

‘Vervolg Genealogie Speckens, wordt vervolgd.’

69

‘Vervolg Genealogie Widdershoven; wordt vervolgd.’

71

‘Vervolg kwartierstaat Peeters-van Maris; wordt vervolgd.’

75

‘Limburgs Genealogisch Repertorium.’

77

Limburgs Tijdschrift voor Genealogie Jaargang 3 | Juni 1975 | 3

‘Mededelingen.’

41

‘Boekbespreking.’

42

‘Genealogie van de Familie von Holthausen’ door M. Schoolmeesters

43

‘Lijst beschikbare genealogische bronnen.’

50

‘Vervolg Genealogie Widdershoven; wordt vervolgd.’

51

‘Vervolg Genealogie Speckens; wordt vervolgd.’

55

‘Limburgs Genealogisch Repertorium.’

57

Limburgs Tijdschrift voor Genealogie Jaargang 3 | April 1975 | 2

‘Wat is genealogie?’ door J.H.M. Hoen

21

‘De Maaslandse familie Nelissen’ door P. Severijns

23

‘Vervolg Genealogie Widdershoven; wordt vervolgd.’

31

‘Ledenlijst.’

37

‘Limburgs Genealogisch Repertorium

39

Limburgs Tijdschrift voor Genealogie Jaargang 3 | Februari 1975 | 1

‘Verslag ledenvergadering.’

1

‘Vraag- en antwoordrubriek.’

2

‘Het testament van Johan Huyn (van Amstenrade) te Ehrenstein’ door L. Augustus

3

‘Vervolg Stamreeks van de familie Ramaekers te Klimmen en Wylre.’

9

‘Vervolg Genealogie Widdershoven; wordt vervolgd.’

11

‘Vervolg Genealogie Speckens; wordt vervolgd.’

13

‘Vervolg trouwregister Wilre & Vroenhoven; wordt vervolgd.’

15

‘Ledenlijst van de Sectie Genealogie van het L.G.O.G.; herziene publikatie.’

17

Jaargang 2, 1974

Limburgs Tijdschrift voor Genealogie Jaargang 2 | December 1974 | 5

‘Mededelingen.’

81

‘Vraag- en antwoordrubriek.’

82

‘Boekbespreking.’

82

‘Genealogie van de familie Berghs, aen den Bergh, op gen Bergh, van 1696 tot heden’ door J.H. Berghs

83

‘Huishoudelijk reglement.’

86

‘Vervolg genealogie Widdershoven; wordt vervolgd.’

87

‘Vervolg genealogie Speckens; wordt vervolgd.’

89

‘Vervolg trouwregister Wilre & Vroenhoven; wordt vervolgd.’

93

‘Limburgs genealogisch repertorium.’

97

Limburgs Tijdschrift voor Genealogie Jaargang 2 | September 1974 | 4

‘Mededelingen.’

59

‘Vraag- en antwoordrubriek.’

60

‘Genealogie van de familie Speckens’ door mej. Dr. E.M. Nuyens

61

‘De familie Ubags te Voerendaal en directe omgeving’ door J.P. Ubags en J.L.G. Ubags

65

‘Vervolg genealogie Widdershoven; wordt vervolgd.’

67

‘Kwartierstaat Breuer-Wetzels’ door H.G.J. Breuer

71

‘Vervolg trouwregister Wilre & Vroenhoven; wordt vervolgd.’

73

‘Limburgs genealogisch repertorium.’

77

Limburgs Tijdschrift voor Genealogie Jaargang 2 | Juli 1974 | 3

‘Vraag- en antwoordrubriek.’

37

‘Ledenlijst (aanvullingen).’

38

‘De Familie Wanders’ door L.J.G.W. Schelberg

39

‘Vervolg inhoud gichtregister Klimmen; wordt vervolgd.’

43

‘Vervolg genealogie Widdershoven; wordt vervolgd.’

45

‘Vervolg trouwregister Wilre & Vroenhoven; wordt vervolgd.’

49

‘Limburgs genealogisch repertorium.’

53

Limburgs Tijdschrift voor Genealogie Jaargang 2 | April 1974 | 2

‘Mededelingen van de redactie.’

21

‘Uit de tijdschriften.’

22

‘Ledenlijst.’

23

‘Limburgs Genealogisch Repertorium.’

29

Limburgs Tijdschrift voor Genealogie Jaargang 2 | Maart 1974 | 1

‘Mededelingen van de redactie.’

1

‘Vraag- en antwoordrubriek.’

2

‘Uit de tijdschriften.’

4

‘Genealogie Quaedvlieg’ door J.F.G.A. Quaedvlieg

5

‘Vervolg genealogie Widdershoven; wordt vervolgd.’

7

‘Kwartierstaat Thissen-Immers’ door M.P.J. van den Brand

11

‘Vervolg en slot kwartierstaat Gielen-Ledant.’

13

‘Vervolg kwartierstaat Peeters-van Maris; wordt vervolgd.’

15

‘Vervolg trouwregister Wilre & Vroenhoven; wordt vervolgd.’

17

Jaargang 1, 1973

Limburgs Tijdschrift voor Genealogie Jaargang 1 | December 1973 | 4

‘Verslag ledenvergadering en mededelingen van de redactie.’

59

‘Vraag- en antwoordrubriek.’

60

‘Herkomst van een stamouderpaar (Hamers-Jans)’ door N.A. Hamers

61

‘Vervolg genealogie Widdershoven; wordt vervolgd.’

67

‘Vervolg (en voorlopig slot) genealogie Vijgen.’

69

‘Kwartierstaat Peeters-van Maris’ door L.A. Verhelst

71

‘Vervolg inhoud gichtregister Klimmen; wordt vervolgd.’

73

‘Trouwregister van de Nederduits Gereformeerde Gemeente van Wilre & Vroenhoven’ door P.J. Ritsema

75

Limburgs Tijdschrift voor Genealogie Jaargang 1 | September 1973 | 3

‘Mededelingen van de redactie.’

39

‘Vraag- en antwoordrubriek.’

40

‘Genealogie Widdershoven’ door mevr. R. Willemse-Widdershoven

41

‘Stamreeks Ramaekers’ door F.C.S. Ramaekers

45

‘Kwartierstaat Gielen-Ledant’ door M. Flokstra

47

‘Vervolg inhoud gichtregister Klimmen; wordt vervolgd.’

49

‘Vervolg en slot kwartierstaat Mgr. dr. J.M. Gijsen.’

51

‘Vervolg en slot familie Claessens.’

55

Limburgs Tijdschrift voor Genealogie Jaargang 1 | Juni 1973 | 2

‘Mededelingen van de redactie.’

21

‘Vraag- en antwoordrubriek.’

22

‘Enquête.’

22a

‘Vervolg kwartierstaat Mgr. dr. J.M. Gijsen; wordt vervolgd.’

23

‘Vervolg genealogie Vijgen; wordt vervolgd.’

27

‘Vervolg lijst aanwinsten kerkelijke registers; wordt vervolgd.’

29

‘Vervolg familie Claessens; wordt vervolgd.’

33

‘Kwartierstaat Cunnen-Kessels’ door H.J.G. Cunnen

35

‘Vervolg inhoud gichtregister Klimmen; wordt vervolgd.’

37

Limburgs Tijdschrift voor Genealogie Jaargang 1 | Maart 1973 | 1

‘Ten geleide.’

1

‘Kwartierstaat van Mgr. dr. J.M. Gijsen’ door mej. dr. E.M. Nuyens

3

‘Het geslacht Vijgen’ door J.H. Crott

7

‘Testamenten Oirsbeek 1692-1721 (L.V.O. 1864).’

9

‘Familie Van Soest te Broekhuizen’ door L.J.G.W. Schelberg

11

‘Kwartierstaat Joosten-Linskens’ door H.F.J.G. Linskens

14

‘Lijst aanwinsten Kerkelijke registers; wordt vervolgd.’

15

‘Familie Claessens te Sint-Pieter’ door Mr. E.F. Panhuysen

17

‘Korte inhoud gichtregister Klimmen 1614-1616 (L.V.O. 7081); wordt vervolgd.’

19