Bureau LGOG

Bureau LGOG draagt zorg voor de dagelijkse gang van zaken binnen de vereniging. Denk aan de leden- en algemene administratie, communicatie (correspondentie, website, nieuwsbrief, social media), het voorbereiden van de algemene ledenvergaderingen, het begeleiden en uitleveren van de publicaties, het digitaliseren van collecties, het organiseren van erfgoed projecten, enzovoort.

Op Bureau LGOG zijn werkzaam:

  • Mr. Dory (Emming -) Essers: directie
  • Justine Camps: erfgoedconsulente

Heeft u vragen voor het Bureau? Ga dan naar Contact.