Bureau LGOG

Bureau LGOG draagt zorg voor de dagelijkse gang van zaken binnen de vereniging. Denk aan de leden- en algemene administratie, communicatie (correspondentie, website, nieuwsbrief, social media), het voorbereiden van de algemene ledenvergaderingen, het begeleiden en uitleveren van de publicaties, enzovoort.  

Op Bureau LGOG zijn werkzaam:

  • Henk Boersma: directie
  • Gaby Verhulst-Willems: secretariaat
  • Kelly Krijntjes: erfgoedconsulente 

Heeft u vragen voor het Bureau? Ga dan naar Contact.