Rondleiding Provinciaal Depot

26 oktober 2022

14:00 uur

De Vondst, Raadhuisplein 20 te Heerlen

Op woensdag 26 oktober organiseert de Sectie Archeologie een rondleiding door het Provinciaal Depot.

In het provinciaal depot in de Vondst in Heerlen krijg je een mooie indruk van hoeveel, welke en wat de werkzaamheden zijn van de provinciale medewerkers om al die vondsten te controleren, documenteren en registreren.
Met de inwerkingtreding van de Wet op de Archeologische Monumentenzorg (Wamz) in 2007, is het in standhouden van een archeologisch depot een wettelijke taak van de provincie.
De vondsten en de documentatie van de meeste officiële archeologische opgravingen in Limburg worden geregistreerd, beheerd en toegankelijk gemaakt in het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten. Het door het depot beheerde vondstmateriaal en het archeologisch archief kan door wetenschappers en andere geïnteresseerden op afspraak worden geraadpleegd.
Een deel van het materiaal is doorgaans in bruikleen aan musea, heemkundeverenigingen en gemeenten voor tentoonstellingen. Daarnaast sluit het depot bruiklenen af met archeologische onderzoeksinstellingen voor het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek.

Praktische informatie

Deze rondleiding is gratis toegankelijk, inschrijving van te voren is noodzakelijk.

Als u met de auto komt, kunt u direct tegenover De Vondst parkeren in de Q-Park parkeergarage “Raadhuisparking”, Uilenstraat 4 in Heerlen.

Voor deze is rondleiding is van te voren aanmelden verplicht.

De volledige uitnodiging is hier te vinden.


Vorige activiteit | Volgende activiteit