Rondleiding in Penitentiaire Inrichting Ter Peel

Op dinsdag 5 juli organiseert Kring Ter Horst een rondleiding in Penitentiaire Inrichting Ter Peel.

Over de Inrichting

De Penitentiaire Inrichtingen (PI) Zuid-Oost maken deel uit van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. De locatie Ter Peel is gevestigd in Evertsoord en de locatie Roermond in Roermond. Deze inrichtingen vormen een onderdeel van het integrale justitiële beleid dat inspeelt op de behoeften in de samenleving aan rechtshandhaving en dat verantwoordelijk is voor de kwaliteit van de detentie.

Het gevangeniswezen is bedoeld voor mensen die worden verdacht van het plegen van een misdrijf of daarvoor zijn veroordeeld. Zij kunnen worden ingesloten in een huis van bewaring of in een gevangenis. Het gevangeniswezen heeft allereerst de taak de maatschappij te beveiligen tegen personen die een bedreiging vormen voor de rechtsorde. Daarnaast heeft het gevangeniswezen de opdracht om de ingeslotenen voor te bereiden op hun terugkeer in de samenleving. Het uitgangspunt daarbij is dat de ingeslotenen gaandeweg steeds meer vrijheden verdienen, terwijl zij tegelijkertijd steeds meer verantwoordelijkheden krijgen.

PI Ter Peel is een inrichting voor vrouwelijke gedetineerden en heeft in totaal 301 plaatsen. De Flexcap, het houten gebouw, wordt momenteel verhuurd aan de JJI ( Justitiele Jeugd Inrichtingen). Hier verblijven momenteel jongens in de leeftijd van 17 tot 25 jaar.

Praktische informatie

Voor deze, niet alledaagse rondleiding, komen alleen LGOG leden in aanmerking. Vooraf aanmelden is noodzakelijk, om begrijpelijke redenen. Dit kunt u doen tot uiterlijk 24 juni bij de secretaris van de Kring Ter Horst, Ineke Eickmans: secretaris@lgogterhorst.nl. Daarbij dient u op te geven: uw naam, geboortedatum en ID-nummer. Deze gegevens worden doorgegeven aan de organisator van deze excursie, Theo Huberts. Hij is operationeel manager bij Ter Peel.

Parkeren kan bij het houten gebouw (route hoofdingang). Gezien de beperkte parkeercapaciteit is het aan te raden dat bezoekers met elkaar carpoolen. Vanuit deze parkeerplaats lopen we naar de voorportier, waar wij worden opgevangen.

Bij aankomst wordt de grote groep van aangemelde LGOG leden verdeeld over 5 kleine groepen die elk een rondleider krijgen. We beginnen de rondleiding stipt om 18.30 uur. Elke bezoeker dient tussen 20.30 en 21.00 uur van het terrein af te zijn.

De volledige uitnodiging is hier te vinden.


Vorige activiteit | Volgende activiteit