Lezing “Jacobus Kritzraedt SJ (1602-1672), een veelzijdig persoon met een grote betekenis voor de geschiedbeoefening in onze regio” in samenwerking met Vereniging Sittards Verleden door Guus Janssen

Op donderdag 30 juni organiseert Kring Westelijke Mijnstreek een lezing ''Jacobus Kritzraedt SJ (1602-1672), een veelzijdig persoon met een grote betekenis voor de geschiedbeoefening in onze regio” in samenwerking met Vereniging Sittards Verleden door Guus Janssen.

De lezing

Jacobus Kritzraedt SJ (1602-1672), een veelzijdig persoon met een grote betekenis voor de geschiedbeoefening in onze regio.

Dit jaar herdenkt de zeventigjarige Stichting Jacob Kritzraedt het feit dat haar naamgever en inspirator 420 jaar geleden geboren en 350 jaar geleden overleden is. De in Gangelt (D) geboren Kritzraedt volgde zijn gymnasiale opleiding bij de jezuïeten in Roermond, waar Joannes Bollandus zijn leraar was. Daarna volgde een universitaire vorming in Keulen en een zeer intensieve opleiding tot jezuïet in Trier. Na zijn priesterwijding in Keulen was hij onder meer in Emmerich werkzaam als docent, maar kreeg hij al spoedig de opdracht een jezuïetenmissie te leiden in Millen en Sittard (1636-1646). Het uit 1620 stammende pand, waaruit de jezuïeten opereerden, is nog steeds naar hem genoemd: het Kritzraedthuis. In zijn Sittardse tijd deed hij, aangespoord door Bollandus, veel onderzoek naar historisch bronmateriaal en kwamen de manuscripten van zijn belangrijkste historisch werken tot stand, onder meer de Annales Gangeltenses. Van 1646 tot zijn dood was hij verbonden aan het jezuïetencollege in Keulen als prefect en bibliothecaris. Naast zijn historische studies blijkt hij ook als dichter actief te zijn geweest. In dit jubileumjaar loopt er nog een bijzonder project rond zijn persoon: de editie van zijn correspondentie met de Bollandisten in Antwerpen. Kritzraedt onderhield een zeer intensieve briefwisseling met de naar Bollandus genoemde hagiografengroep. De inhoud blijkt niet alleen te zijn gewijd aan heiligenlevens, maar tussen Sittard/Keulen en Antwerpen werden in het Latijn tal van actualiteiten uitgewisseld. De brieven geven niet alleen een inkijk in het onderzoeksnetwerk van de jezuïeten, maar gunnen ons ook een blik achter de schermen van het dagelijks bestaan in de zeventiende eeuw.

Praktische informatie

De ingang van de zaal ligt wat verstopt achterin het flatgebouw. Op de Odasingel ter hoogte van theater VOLT (Odasingel huisnummer 88) ziet u aan de overkant het wooncomplex Oda Park. Staande met het gezicht naar de markering Oda Park, 685-917, gaat U de direct rechts gelegen doorgang in. Na ca. 40 m. bevindt zicht rechts een glazen schuifdeur met daarop aangebracht de tekst “lezing LGOG”.

Graag vooraf aanmelden bij de secretaris alleen via e-mail: helmi.vanbergen@home.nl

De volledige uitnodiging is hier te vinden.


Vorige activiteit | Volgende activiteit