Officiële opening AEZEL

10 oktober 2020

11:00 uur

Online via https://aezel.eu/

AEZEL, Archief voor Erfgoed van Zuid-Nederlandse Eigendommen en Leefgemeenschappen, digitaliseert erfgoedinformatie en stelt het laagdrempelig en authentiek visueel beschikbaar voor een groot publiek.

Koning Willem I hervatte in 1816 het kadastreren van onroerend goed in Nederland, in 1811 ingevoerd door Keizer Napoleon. Kadastreren is het meten en in kaart brengen van onroerend goed en het inschrijven daarvan in registers. In 1838 is er de invoering van het burgerlijk wetboek. De inschrijving van overdrachts- en hypotheekakten in registers wordt dan verplicht. Nieuwe registers van in- en overschrijving van onroerende goederen worden daartoe ingevoerd.

In de afgelopen elf jaar hebben in de hele provincie Limburg honderden vrijwilligers miljoenen gegevens voor AEZEL ingevoerd, die inmiddels zijn gebundeld in een nieuwe website. Dankzij onze leden, Tom en Marie-Luciën Geuns-Schroeten en dochter Lian Geuns, zijn Weert en omliggende plaatsen ook opgenomen en uitgewerkt in het project AEZEL.

En nu is het zo ver! AEZEL wordt gepresenteerd aan het grote publiek, en dat werd tijd. Hoewel er nog veel valt te doen en te verbeteren, heeft stichting LGGI (Limburgs Genealogisch en Geschiedkundig Informatiecentrum) gemeend niet langer te moeten wachten met de officiële presentatie. In de Limburger van vrijdag 9 oktober zal een hoofdartikel gewijd worden aan AEZEL, en op zaterdag 10 oktober om 11:00 uur zal deputé Koopmans AEZEL tijdens een feestelijke bijeenkomst officieel een druk op de knop geven.

Het kadaster vormt een belangrijke bron van informatie voor eenieder die aan lokale en familiegeschiedenis doet. Wilt u genealogische opzoekingen doen, of bent u geïnteresseerd in eigendommen van uw familie in 1840 in Weert? Ga dan naar de website https://aezel.eu/. U zult zich dan de komende weken niet hoeven te vervelen. Op de website is een schat aan historische informatie te vinden.

Nogmaals dank aan en een proficiat voor de familie Geuns-Schroeten voor haar inspanningen voor deze belangrijke, informatieve website.

U kunt de volledige uitnodiging hier vinden.


Vorige activiteit | Volgende activiteit