Geannuleerd: Lezing over vrije Rijksheerlijkheden door Harry Weinberg

6 oktober 2020

20:00 uur

Wielderhoes (Van Wachtendonckplein 26, 6321 BG Wijlre).

Entree: Gratis. Wegens coronamaatregelen kunnen er geen vrije gaves worden gedaan.

Deze lezing is helaas geannuleerd omdat er niet genoeg aanmeldingen zijn.


Harry Weinberg zal tijdens deze lezing spreken over heerlijkheden als oude vormen van lokaal bestuur. Hij behandelt de verschijningsvormen en de verschillen tussen heerlijkheden binnen en buiten de grenzen van het Land van Valkenburg, en beantwoordt de vraag in hoeverre ‘vrije Rijksheerlijkheden’ zoals Wijlre, Eys, Wittem en Cartils, met hun (veronderstelde) onafhankelijke status binnen het Heilige Roomse Rijk, werkelijk hebben bestaan.

Harry Weinberg heeft sinds 2007 een aantal publicaties op zijn naam staan over verschillende aspecten van de Zuid-Limburgse geschiedenis. In november 2019 promoveerde hij in Maastricht op zijn proefschrift over ‘vrije Rijksheerlijkheden’ in Limburg.

Gezien de huidige ontwikkelingen rond het Coronavirus worden de volgende regels gehanteerd:

  • Er is plaats voor een beperkt aantal bezoekers conform de voorschriften.
  • Aanmelden van tevoren is verplicht, wat betekent dat zonder aanmelding geen toegang
  • wordt verleend. Aanmelden kan uitsluitend tot 2 oktober bij Emile Thewissen via e.thewissen66@gmail.com
  • Meldt u a.u.b. als volgt aan: vermeld bij onderwerp “Lezing”. In de mail graag de volgende gegevens: naam/namen, volledig adres, telefoonnummer(s).
  • Plaatsen worden aangewezen en u dient op uw plaats te blijven. Consumpties worden gebracht.
  • Verder gelden de normale RIVM-regels: geen handen schudden, houd 1,5 m afstand, handen wassen, enz.
  • Heeft u klachten? (hoesten, niezen, keelpijn, koorts) dan neemt u niet deel aan de lezing.
  • Heeft u een gezinslid met Corona-achtige klachten? Ook dan neemt u niet deel.
  • Bent u verhinderd ná aanmelding? Meld u dan z.s.m. af op telefoonnummer 043-4592649.

Kom a.u.b. ruim op tijd. De zaal is open vanaf 19:30 uur. Dit om een goed verloop te waarborgen en tijdig te kunnen beginnen.

Het is mogelijk dat er foto-, film- of geluidsopnames worden gemaakt en gebruikt (gepubliceerd), b.v. op sociale media. U wordt door uw aanwezigheid geacht daarvoor uw toestemming te hebben verleend en daarmee akkoord te gaan.

Het volledige convocaat is hier te vinden.


Vorige activiteit | Volgende activiteit