MaasBandProject te Stein

30 september 2021

15:00 uur

In samenwerking met de Stichting Erfgoed Stein en de werkgroep "MaasBandProject" biedt de commissie Landschapsgeschiedenis van het LGOG op donderdag 30 september om 15.00 uur te Stein de landschapshistorische bureaustudie over Maasband en het Maasbanderveld aan aan de wethouders van Mulken en Hendrix van de gemeente Stein. Het onderzoek is reeds enige tijd geleden afgerond maar als gevolg van de COVID 19 pandemie is een formele aanbieding uitgesteld. De bureaustudie vormt de basis voor een nog uit te voeren meerjarig geologisch, archeologisch en historisch-geografisch veldonderzoek naar het jonge Maasdallandschap rondom Maasband op de plek van en toekomstige nevengeul, daartoe in de gelegenheid gesteld door het Consortium Grensmaas. De aanbieding wordt voorafgegaan door een korte inhoudelijke presentatie van de bevindingen en een doorkijkje naar het toekomstig veldonderzoek.

Wilt u deze presentatie en aanbieding bijwonen dan kunt u zich hiervoor aanmelden via maasbandproject@gmail.com. Meer informatie over het project kunt u vinden op de website www.maasbandproject.nl.


Vorige activiteit | Volgende activiteit