Lezing wederopbouw in Limburg

22 mei 2021

10:30 uur

Online via MS Teams

Na het succes van de lezing van Erik Caris over de Munsterkerk, biedt de Sectie Monumenten u opnieuw een interessant onderwerp, kant en klaar thuisbezorgd. Op zaterdag 22 mei kunt u namelijk online een lezing volgen over architectuur en stedenbouw uit de wederopbouwperiode 1940-1965. Het is bijzonder tijdvak in de recente geschiedenis waar veel over te vertellen valt. Deze online lezing wordt gegeven door Chris Meys. Hij is sinds 2008 werkzaam als cöordinator monumentenzorg en archeologie bij de gemeente Roermond. Hij studeerde geschiedenis aan de Fontys Lerarenopleiding te Sittard en behaalde zijn master Erfgoedstudies aan de VrijeUniversiteit te Amsterdam. Sinds enkele jaren is hij ook verbonden aan de Monumentencommissies van de gemeenten Meerssen en Stein.

Chris zal ingaan op de grote ruimtelijke veranderingen in die periode, de typische stijlkenmerken van architectuur en stedenbouw. Hij gaat in op de verschillen in architectuur en stedenbouw uit het Interbellum en na 1965. Dit doet hij aan de hand van voorbeelden uit Roermond en de in Limburg aangewezen rijksmonumenten en wederopbouwgebieden in Limburg.

De wederopbouwarchitectuur en - stedenbouw behoren tot het jonge erfgoed in Nederland. Sommige gebouwen heeft u wellicht zelf nog zien verrijzen. Het is een enorme voorraad die slechts zeer beperkt bescherming geniet. Veel erfgoed verdwijnt onder de slopershamer omdat de gebouwen economisch afgeschreven zijn. De laatste twintig jaar hebben gebouwen en objecten uit deze periode gelukkig mogen rekenen op een groeiende belangstelling. Hoe op een verantwoorde wijze om te gaan met deze gigantische voorraad aan gebouwen en objecten is een vraag die nog immer actueel is. Na afloop van de presentatie is er gelegenheid om vragen te stellen en met elkaar van gedachten te wisselen over dit onderwerp.

Via uw eigen laptop of tablet volgt u de lezing door op deze link te klikken. Kies op de laptop voor de optie ‘doorgaan in deze browser’. Deelname is geheel kosteloos.

Het volledige convocaat kunt u hier vinden.


Vorige activiteit | Volgende activiteit