Lezing Resultaten onderzoek Romeinse villa Voerendaal door Henk Hiddink

1 februari 2024

19:30 uur

Odasingel 90, Sittard

Entree: leden gratis; niet-leden €5,-

U bent van harte uitgenodigd op donderdag 1 februari voor de lezing 'De Romeinse villa Voerendaal. Resultaten van 130 jaar onderzoek' door Henk Hiddink.

De lezing
De grote Romeinse villa van Voerendaal-Ten Hove is alom bekend, tenminste als naam of via reconstructietekeningen. Vanaf 1892 hebben hier verschillende opgravingen plaatsgevonden, het laatst op grote schaal in de jaren tachtig van de vorige eeuw. Ondanks het belang van de vindplaats was het nooit tot een volledige uitwerking en publicatie gekomen, tot begin vorig jaar. Dankzij subsidies van het rijk en de provincie Limburg werd een team archeologen en specialisten in staat gesteld om drie jaar lang alle documentatie en vondsten te analyseren. In de lezing wordt het actuele, volledige verhaal van de villa Voerendaal verteld. Het gaat dan niet alleen over de Romeinse tijd, maar ook over de periodes ervoor en erna, voornamelijk de Late IJzertijd en laat-Romeinse tijd/Vroege Middeleeuwen.

Over de spreker
Henk Hiddink heeft archeologie gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam en is daar in 1999 gepromoveerd. Vervolgens heeft hij 20 jaar gewerkt als projectleider, op opgravingen van nederzettingen en grafvelden uit vooral de Late IJzertijd en Romeinse periode op de zandgronden van Noord-Brabant en Limburg (onder meer tussen Weert en Nederweert). Ondertussen heeft hij zich beziggehouden met het uitwerken van oud onderzoek, waaronder dat van het grafveld Linne-Ossenberg en een rijk graf uit Nieuwenhagen. Als onderzoeker aan de Vrije Universiteit heeft hij de uitwerking en publicatie van de Romeinse villa-nederzetting van Hoogeloon geleid, om recentelijk als zelfstandige hetzelfde te doen voor de villa van Voerendaal.

U kunt zich aanmelden via deze link.

De volledige uitnodiging kunt u hier vinden.

Afbeelding: Reconstructie van Voerendaal-Ten Hove door Mikko Kriek


Vorige activiteit | Volgende activiteit