Lezing door Jan Brauer: Politieke spanning over de grens 1933-1940: Gestapo en Duits Exil-verzet in actie rond Roermond

5 februari 2024

19:30 uur

Het Witte Kerkje, Voorstad Sint Jacob 72, 6041 LN Roermond

Entree: leden gratis; niet-leden €2,5-

U bent uitgenodigd op maandag 5 februari voor de door het LGOG Kringbestuur in samenwerking met de Stichting Rura georganiseerde lezing met als titel “Politieke spanning over de grens 1933-1940 - Gestapo en Duits Exil-verzet in actie rond Roermond”.

De lezing
In Limburg kennen de Nederlandse en Duitse buren elkaar goed. Ze spreken vrijwel hetzelfde dialect en er is druk dagelijks grensverkeer voor werk, familiecontacten, volksfeesten én een beetje smokkel. Dat hoort nu eenmaal bij het leven aan de grens. Wat merken ze in 1933 in de Limburgse grensstreek van de nazi-revolutie aan de andere kant van de grens? Er komt al direct veel propaganda over de grens, spoedig gevolgd door de eerste vluchtelingen. En al vroeg speurt de beruchte Gestapo op Nederlandse bodem naar het Duitse Exil-verzet, dat wordt gesteund door Nederlandse kameraden, ook rond Roermond. Er komt grote politieke druk op de Rijksduitsers in de stad en een aantal Nederlanders reageert enthousiast op de Duitse omwenteling. In deze lezing schetst Jan Brauer hoe de Limburgse grensregio vanaf 1933 in rap tempo politiseerde en polariseerde, als prelude op de bezetting van Nederland in mei 1940. In Duitse en Nederlandse archieven vond hij opmerkelijke documenten over grenskwesties in Roermond en omgeving.

De spreker
Dr. Jan L.M. Brauer (Belfeld 1956) werkte na de studie geschiedenis in Nijmegen als public affairs-adviseur energiepolitiek. Als historicus onderzoekt hij al vele jaren grens- en WO2-thema’s en publiceert daarover onder meer in het Geschiedenis Magazine. Brauer is bestuurder bij het Nijmeegse Museum Kinderdorp Neerbosch en actief in regionale historische organisaties, zoals de Nijmeegse vereniging Numaga, Stolpersteine en Oorlogsdoden Nijmegen etc..
In februari 2022 promoveerde Jan aan de Universiteit van Amsterdam op het proefschrift: Over de grens. De sociaal-politieke dynamiek in de Nederlands-Duitse grensregio’s, 1930-1940 (Hilversum 2022). In deze lezing zal hij dit thema toespitsen op de regio Roermond.

Gelet op de belangstelling voor onze lezingen dient u zich tijdig voorafgaand aan te melden op het adres info@lgog-roermond.nl (alléén dit mailadres!) met vermelding of u een introducé (een niet-LGOG lid of niet-RURA donateur) meebrengt.

De volledige uitnodiging kunt u hier vinden.


Vorige activiteit | Volgende activiteit