Lezing Pierre Cuypers, neogotiek en katholieke emancipatie door Bart Zwegers

13 november 2023

19:30 uur

StayOkay, Maasboulevard 101 te Maastricht

Entree: leden gratis; niet-leden € 5,-

Op maandag 13 november bent u van harte uitgenodigd voor de lezing 'Pierre Cuypers, Neogotiek en Katholieke Emancipatie' door Bart Zwegers.

Pierre Cuypers, neogotiek en katholieke emancipatie
In 1868 werd de middeleeuwse Kruittoren in Wyck afgebroken omdat het bestuur van de pas gebouwde Sint-Martinuskerk de oude toren ontsierend vond en van mening was dat deze het zicht op de kerk te zeer ontnam. De Sint-Martinuskerk werd ontworpen door de beroemde Roermondse architect Pierre Cuypers in een voor hem typerende neogotische stijl. In de negentiende eeuw was zijn werk omstreden, niet in de laatste plaats omdat het volgens veel protestanten deel uitmaakte van een sociaal-politieke strategie gericht op de emancipatie van de Nederlandse katholieken. In veel Europese landen werd de gotische stijl een geaccepteerd onderdeel van het algemene architectonische ontwerprepertoire. De Nederlandse neogotiek is echter bijzonder interessant, omdat de discussie erover de spanning illustreert tussen verschillende groepen in de Nederlandse samenleving. Terwijl katholieken de stijl omarmden, verzetten protestanten zich tegen het gebruik ervan voor nationale monumenten en openbare gebouwen. In Nederland waren discussies over de neogotische stijl nauw verbonden met discussies over de Nederlandse identiteit, geschiedenis en religie. Parallel aan het streven naar een gedeelde nationale identiteit zochten verschillende groepen – waaronder de katholieken – in het verleden naar stijlen, tradities en objecten die hen zouden kunnen onderscheiden van de rest van de natie. Deze lezing bespreekt het werk van Pierre Cuypers in de politiekmaatschappelijke context van de katholieke emancipatie in de negentiende eeuw.

Over de spreker
Dr. Bart Zwegers (1985) studeerde cultuurwetenschappen aan de Universiteit Maastricht en promoveerde in 2018 aan zijn Alma Mater op een proefschrift over de geschiedenis van monumentenzorg in Groot Brittannië en Duitsland. Daarna was hij als docent politiek en sociale geschiedenis verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Sinds 2021 is hij weer werkzaam voor de Universiteit Maastricht, onder andere als conservator academisch erfgoed.

De volledige uitnodiging kunt u hier vinden.


Vorige activiteit | Volgende activiteit