Gezamenlijke avond van IVN Valkenburg, Veldeke Valkenburg en LGOG Kring Valkenburg & Heuvelland

Elk jaar organiseren de Kring Valkenburg & Heuvelland van het LGOG, de afdeling Valkenburg van het IVN en de afdeling Valkenburg van Veldeke een avond met korte presentaties door elk van de drie organisaties. Het programma voor 8 november 2023 is als volgt:

De presentatie van Jef Boosten van IVN Valkenburg heeft als thema ‘Vlinders’. Wat zijn vlinders en hoe leven ze? Het gaat niet goed met vlinders, veel soorten zijn ernstig bedreigd in hun bestaan. Hoe is het thans gesteld met de vlinders in Europa?

Bestuurslid Willem Ubaghs van de Kring Valkenburg & Heuvelland van het LGOG spreekt over kerkschilders in onze regio. De kerk is heel lang een belangrijke opdrachtgever geweest voor kunstenaars. In Zuid-Limburg zijn talrijke mooie voorbeelden te vinden. In deze korte presentatie maakt u kennis met glas in lood en schilderingen uit:

1. de periode van 1850 tot 1920 onder invloed van Cuijpers;

2. het interbellum/de Limburgse School: Henri Jonas, Charles Eijck en Joep Nicolas;

3. na de tweede wereldoorlog, bijvoorbeeld Aad de Haas en Hans Truijen.

Veldeke-Valkeberg zal de laezinge van LGOG en IVN umzuime en aafwiesele mèt 't veurlaeze en declamere van dialekpoëzie en -proza.

Praktische informatie

De avond is ook toegankelijk voor niet leden.

Entrée vrije gave.

Het is mogelijk dat er foto-, film- of geluidsopnames worden gemaakt en gebruikt (gepubliceerd) b.v. op sociale media. U wordt door uw aanwezigheid geacht daarvoor uw toestemming te hebben verleend en daarmee akkoord te gaan.


Vorige activiteit | Volgende activiteit