Lezing door Ragdy van der Hoek ‘Oud en ouderloos in Venlo’

13 november 2023

20:00 uur

Gemeenschapshuis De Bantuin – Pastoor Kierkelsplein 20, 5916 SW Venlo

Entree: leden gratis; niet-leden € 7,-

Op maandag 13 november 2023 bent u van harte welkom voor een lezing door Ragdy van der Hoek met de titel ‘Oud en ouderloos in Venlo’.

De lezing
Als je in de jaren zestig van de vorige eeuw 65 jaar werd, dan kreeg je AOW en mocht je naar De Beerendonck of naar De Meeuwbeemd. Dat eerste huis was gebouwd door de Burgerlijke Godshuizen. Armlastige oude mannen en vrouwen konden eerder al bij diezelfde stichting terecht. Dat was in het oude mannen- en vrouwenhuis op de hoek van de Kleine en de Grote Kerkstraat in een pand dat Venlonaren doorgaans ‘t Ald Weishoès noemen. In dat Ald Weishoès en vooral in het pand ernaast, vonden tot kort na de Tweede Wereldoorlog weeskinderen onderdak.

Hoewel de naam anders doet vermoeden, hebben de Burgerlijke Godshuizen geen directe band met de kerk. De stichting is eeuwenoud en bestaat nog steeds in de vorm van een Venlose liefdadige instelling. Haar geschiedenis gaat terug tot 1299, het jaar waarin voor het eerst in Venlo een gasthuis wordt vermeld. Historicus Ragdy van der Hoek deed enige jaren geleden onderzoek naar de Godhuizen en schreef daarover een boek. Hierin vertelt hij in feite het verhaal van de opvang van ouderen en weeskinderen in Venlo.

Hoe werd in Venlo vanaf de middeleeuwen met deze groepen omgegaan? Hoe werd bijvoorbeeld tegen ouderen aangekeken en wie bood hen hulp? Hoe zag het oude-mannen- en vrouwenhuis aan de Grote Kerkstraat er van binnen uit en aan welke regels moesten de bewoners zich houden? Aandacht is er uiteraard ook voor de landelijke context, zoals een veranderde wet- en regelgeving, de komst van de AOW, de vergrijzing van onze samenleving, mantelzorgers en woonzorgcomplexen. Ouderenzorg kent een lange geschiedenis, maar is nog steeds een actueel verhaal.

Ragdy van der Hoek gaat in zijn presentatie, die rijk is voorzien van illustraties, ook in op een andere taak van de Godshuizen: de zorg voor ouderloze, Venlose weeskinderen. Wie trok zich hun lot aan en wie kwamen in aanmerking voor een plekje in het Venlose weeshuis? Hoe zag hier het dagelijks leven er uit en welke rol speelden de zusters van Liefde er? Dat en veel meer komt 13 november in De Bantuin aan de orde.

De spreker

Ragdy van der Hoek (1955) is historicus. Hij studeerde aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, waar hij promoveerde op een onderzoek naar de politicus-journalist Leopold Haffmans (1826-1896). Van der Hoek was vele jaren werkzaam in het onderwijs en schreef tientallen veelal historische boeken. Ook houdt hij regelmatig lezingen.

De volledige uitnodiging kunt u hier vinden.


Vorige activiteit | Volgende activiteit