Lezing over Kasteel Borgharen door Anne van Grevenstein-Kruse en Peter te Poel

Op maandag 2 mei organiseert Kring Maastricht een lezing over Kasteel Borgharen door Anne van Grevenstein-Kruse en Peter te Poel

De lezing

Na lange jaren van verwaarlozing en verlies van waardevolle voorwerpen wordt het kasteel de laatste jaren door een grote groep vrijwilligers schoongemaakt en met advisering en assistentie van experts hersteld. Anne van Grevenstein en Peter te Poel zijn twee van deze experts en zij zorgen voor de begeleiding en uitvoering van het herstel van het historische interieur. Zij zullen vertellen over de lange zoektocht naar de verdwenen grote wandschilderingen, bedoeld als behang in de salon, over hun Luikse schilder en de bijzondere plaats van deze doeken in de kunsthistorie. De decoraties van Pierre Cuypers komen aan de orde en het in oude luister herstellen van de ‘Blauwe Kamer’, ontworpen door Soiron. Deze drie interieur projecten worden toegelicht met het accent op samenwerking tussen onderzoekers, restauratoren, historici en ambachtslieden.

Anne van Grevenstein-Kruse is aan diverse Europese instituten opgeleid tot restaurator, waarna zij kunstgeschiedenis studeerde. Zij is verbonden geweest aan diverse instellingen op het vlak van kunstonderwijs, restauratie en presentatie. In 1987 stond zij aan de wieg van het Restauratie Atelier Limburg, dat naast belangrijke restauratieprojecten ook tot taak heeft restauratoren op te leiden. Zij heeft enkele leerstoelen bekleed en adviseert diverse instellingen en projecten. Peter te Poel is eveneens kunsthistoricus, opgeleid in België en Nederland. Tijdens zijn loopbaan is hij als onderzoeker, adviseur en conservator werkzaam geweest bij uiteenlopende organisaties, met telkens als specialisatie de oude kunst en specifiek de kerkelijke kunst.

De volledige uitnodiging is hier te vinden.


Vorige activiteit | Volgende activiteit