Herdenking slachtoffers mijnwerkersstaking 1943 bij namengalerij gedachteniskapel

Een van de grootste Nederlandse verzetsdaden tijdens de Tweede Wereldoorlog was de Zuid-Limburgse Mijnwerkersstaking van 1943. Samen met onder andere de Twentse Textielstaking in Hengelo en omgeving wordt deze golf van verzet tegen dictatuur en onmenselijkheid de April-Mei-staking genoemd. De Duitse bezetter wist de stakingen door standrechtexecuties te breken. In de Oude Mijnstreek werden de koempels Reinier Savelsberg, Meinardus Tempelaars en Servaas Toussaint doodgeschoten. De geest van verzet was echter na de staking groter dan ooit.

Naast de Gedachteniskapel voor de Mijnwerkers in Terwinselen staan op een indrukwekkende rij plaquettes de namen vermeld van de mijnwerkers die ten gevolge van hun werk omgekomen zijn. Besloten is om de drie namen van de in 1943 doodgeschoten mijnwerkers hier aan toe te voegen.

Het is schrijnend dat in de schoolboeken en in de geschiedschrijving geen of bijzonder weinig aandacht is voor de April-Mei-Staking. Daarom zal gemeenschappelijk vanuit de betrokken regio’s ook in de landelijke media aandacht hiervoor gevraagd worden. Wel wordt vanaf 1985 wordt jaarlijks een herdenking rond deze Mijnwerkersstaking georganiseerd vanuit het Bernardinuscollege en basisscholen De Ganzerik en Mijn Spoor.

Plechtige onthulling

Op dinsdag 3 mei vindt de onthulling van drie namen plaats bij de Gedachteniskapel. Daartoe begint om 14:00 uur een plechtige openbare bijeenkomst bij Relim, naast de kapel (Casinolaan 6, Landgraaf). Het brede maatschappelijke belang zal gesymboliseerd worden door de deelname van oud-mijnwerkers, scholieren, de commissaris van de koning en de gemeentebesturen van de voormalige mijnbouwgemeenten Heerlen, Brunssum, Kerkrade en Landgraaf.

Programma

  • 13:30 uur: Inloop bij Relim
  • 14:00 uur: Opening van de bijeenkomst door Martin van der Weerden, welkom door Roel Wever (namens de gemeentebesturen van Landgraaf, Kerkrade, Brunssum en Heerlen), de geschiedenis van de Gedachteniskapel (door Nino Bellinzis, directeur van Relim, muzikaal intermezzo, voordracht scholieren, “De Mijnwerkersstaking van 1943” (door Willibrord Rutten), muzikaal eerbetoon, de Commissaris van de Koning Emile Roemer over “77 Jaar Bevrijding", muzikale afsluiting, dankwoord door Theo van de Wetering.
  • 15:00 uur: opstellen bij de Gedachteniskapel, onthullen van de drie namen, bloemenhulde door de scholieren en de koempels, afsluiting omstreeks 15:15 uur

Deze bijeenkomst wordt mede georganiseerd door het Nederlands Mijnmuseum, LGOG en Comité 4 en 5 mei Heerlen.


Vorige activiteit | Volgende activiteit