Lezing ‘Mergel als bouwmateriaal’

8 september 2022

19:30 uur

Oos Zittesj Hoes (Odasingel 659, Sittard)

Kring De Westelijke Mijnstreek nodigt u op donderdag 8 september graag uit voor de lezing Mergel als bouwmateriaal door Jacquo Silvertant.

De lezing

In Zuid-Limburg en het grensgebied met België bestaan al zeker acht eeuwen lang grotere en kleinere exploitaties van onderaardse steengroeven De regio telt 413 steengroeven, die samen meer dan 850 ingangen hebben. De totale lengte van de onderaardse gangen bedraagt circa 525 kilometer waaruit naar schatting 11,3 miljoen kubieke meter mergelsteen werd gewonnen. Toch zijn er slechts weinig historische- of archeologische studies gewijd aan de geschiedenis van de mergelwinning.

Deskundige op het gebied van de mergelmijnbouw en de daaraan verbonden cultuurhistorie is historicus Jacquo Silvertant. In zijn lezing zal hij de geschiedenis van de Zuid-Limburgse mergelgroeven uitvoerig uit de doeken doen. Ook zal er aandacht worden besteed aan het gebruik van mergel in de westelijke mijnstreek.

Praktische informatie

Graag vooraf aanmelden bij de secretaris via e-mail: helmi.vanbergen@home.nl. Let op! De ingang van de zaal ligt wat verstopt achterin het flatgebouw. Op de Odasingel ter hoogte van theater VOLT (Odasingel huisnuumer 88) ziet u aan de overkant het wooncomplex Oda Park. Staande met het gezicht naar de markering Oda Park, 685-917, gaat U de direct rechts gelegen doorgang in. Na ca. 40 m. bevindt zicht rechts een glazen schuifdeur met daarop aangebracht de tekst “lezing LGOG”.

De volledige uitnodiging is hier te vinden.


Vorige activiteit | Volgende activiteit