lezing “Het Maasland doorheen de eeuwen”

Op maandag 4 december 2023 organiseert LGOG Kring Weert de lezing "Het Maasland doorheen de Eeuwen" door Frans Medaer.

De lezing
De benaming het Maasland of Maasvallei wordt in deze lezing gebezigd voor het smalle, laaggelegen gebied langs de Maas tussen Lanaken in Belgisch Limburg en Thorn in Nederlands Limburg. De Maas scheidt dan wel fysiek de beide Limburgen maar niet de bevolking. In sociaal en cultureel opzicht zijn er veel overeenkomsten tussen de inwoners van deze regio. Hoewel het dialect plaatselijk enigszins kan verschillen, kunnen de bewoners elkaar zonder problemen verstaan. Ook in religieus opzicht is er sprake van een zekere eenheid, zeker tot voor kort.

Frans Medaer zal ons aan de hand van dia`s en anekdotes verhalen over de geschiedenis van deze streek. Beginnend met de oertijd zal hij ons door de eeuwen heen gidsen met aandacht voor de Eburonen, de Romeinen, de Franken, Karel de Grote, het graafschap Loon, het prinsbisdom Luik, de Franse tijd, de Hollandse periode en de beide wereldoorlogen. Ook zal hij aandacht besteden aan de waterwegen, de Maas en de kanalen.

De spreker
Frans Medaer is afkomstig uit Lanklaar. Hij was leraar Frans, geschiedenis en Latijn bij de Kruisheren te Neeroeteren en later directeur van die school. Na zijn pensionering heeft hij veel activiteiten ontplooid, onder meer op het gebied van geschiedenis, heemkunde en muziek. Hij is een veel gevraagd spreker.

De volledige uitnodiging kunt u hier vinden.


Vorige activiteit | Volgende activiteit