Hugo Grotius, vrijheid, tolerantie en eendracht door Henk Nellen

21 november 2023

19:00 uur

In de aula van het Grotius College, Akerstraat 117, Heerlen

Entree: gratis

LGOG Kring Parkstad nodigt u van harte uit voor de lezing “Hugo Grotius, vrijheid, tolerantie en eendracht” op dinsdagavond 21 november 2023.

Het Grotius College opende in 1947 zijn deuren als eerste en enige protestants-christelijke school voor middelbaar onderwijs in Limburg. De nieuwe school werd vernoemd naar één van de grootste rechtsgeleerden die Nederland heeft voortgebracht: Hugo de Groot of gelatiniseerd Hugo Grotius (1583-1645). Zijn ontsnapping uit Slot Loevestein in een boekenkist spreekt sedertdien tot de verbeelding. Hugo de Groots juridische werken over het oorlogsrecht en het recht op vrije toegang tot de zee zijn nog steeds van groot belang èn actueel. Behalve jurist was de briljante Hugo de Groot ook actief als diplomaat, politicus, dichter, toneelschrijver en theoloog.

Het Grotius College vierde dit jaar zijn 75-jarig jubileum met een grote, drukbezochte reünie. Maar wij willen ook aandacht schenken aan de naamgever van de school. Wij hebben professor Henk Nellen, die zich tientallen jaren intensief met Hugo de Groot heeft bezig gehouden, bereid gevonden een lezing over Grotius te houden.

In zijn lezing ‘Hugo Grotius: vrijheid, tolerantie en eendracht’ zal Henk Nellen binnen een biografisch kader aandacht besteden aan Grotius’ intellectuele prestaties op een viertal deelgebieden: ideeën over godsdienst en kerk, uitleg van de Bijbel, tolerantie op maatschappelijk-politiek gebied en oorlog en vrede. Uitgelegd zal worden hoe Grotius dankzij actieve zelfpromotie en ondanks hevige verkettering opklom tot een gezaghebbende, internationaal bekende staatsman-geleerde, die op deze deelgebieden grote veranderingen bewerkstelligde en zo een blijvende invloed uitoefende.

Henk Nellen (1949) is als gastonderzoeker verbonden aan het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis te Amsterdam. Tot aan zijn pensionering doceerde hij tevens ideeëngeschiedenis van de vroegmoderne tijd aan de Erasmus School of History, Culture and Communication van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij was co-editor van de laatste vijf delen van Hugo Grotius’ briefwisseling (17 delen, Den Haag 1928-2001). In 2007 voltooide hij een biografie van Grotius (Amsterdam 2007, Engelse vertaling Leiden 2014). In 2021 verscheen er van zijn hand een tweede biografische studie waarin enkele essentiële aspecten van Grotius’ gedachtengoed op basis van nieuw bronnenonderzoek werden uitgewerkt: Geen vredestichter is zonder tegensprekers. Hugo de Groot, geleerde, staatsman, verguisd verzoener (Athenaeum-Polak & Van Gennep, Amsterdam).

Aanmelding is verplicht via info@lgog.nl o.v.v. Grotius

De volledige uitnodiging kunt u hier vinden.


Vorige activiteit | Volgende activiteit