Lezing ‘Herman Maas (1877-1958), een kritische onderwijsman, schrijver en journalist uit Oostrum’ door Jan Min en Frans van de Pas

24 april 2023

19:30 uur

Auditorium Venrays Museum, Mgr. Goumansplein 1, 5801 CZ Venray

Entree: Leden: gratis, niet-leden: € 5,-

Op maandag 24 april organiseert Kring Venray een lezing ‘Herman Maas (1877-1958), een kritische onderwijsman, schrijver en journalist uit Oostrum’ door Jan Min en Frans van de Pas.

De lezing

Tijdens de voordracht wordt aan de hand van het leven en werken van Herman Maas een beeld geschetst van diverse aspecten van de maatschappij in onze regio in het begin van de 20e eeuw.

De in Oostrum geboren Herman Maas was een bijzonder persoon, iemand die de toenmalige maatschappij kritisch volgde. Hij begon zijn loopbaan als onderwijzer op lagere scholen (in o.a. Oirlo) en was van 1915 tot 1923 leraar aan de Rijksnormaalschool (kweekschool) te Venlo. Tegelijkertijd was hij actief als journalist. In die hoedanigheid stelde hij in diverse bladen sociale en bestuurlijke misstanden en kleinburgerlijkheid op scherpe toon aan de kaak. Volgens de schrijver Toon Kortooms ‘ging hij (Maas) met zijn vlijmscherpe pen schijnheiligheid, gekonkel en onrechtvaardigheid te lijf’. In het bijzonder burgerlijke en kerkelijke leiders ontkwamen niet aan zijn kritische beschouwingen. Dat werd hem niet in dank afgenomen en Maas kreeg volop tegenwind te verduren. Zijn carrière als leerkracht heeft daar zwaar onder geleden en eindigde in 1933, toen hij langdurig werkloos werd en in armoede belandde.

Tijdens de voordracht wordt ook aandacht geschonken aan de talrijke boeken, die Herman Maas heeft geschreven. Daarbij wordt met name ingegaan op de boeken die gesitueerd zijn in de Peel en directe omgeving. Uiteraard zal ook het privéleven van Herman Maas aan de orde komen.

De sprekers

Jan Min was werkzaam in de psychiatrie en heeft zijn sporen in het Venrayse meer dan verdiend. Hij heeft in diverse bladen en boeken gepubliceerd over de Venrayse geschiedenis. Daarnaast verzorgde hij lezingen, was lid van o.a. de redactieraad van RooyNet en lid van de museumcommissie van Vincent van Gogh in Venray. Hij was jarenlang voorzitter van LGOG Kring Venray.

Frans van de Pas was werkzaam in het onderwijs. Hij heeft daarbij altijd veel affiniteit getoond met geschiedenis, met name met het erfgoed van de regio. In het recente verleden verzorgde hij in het kader van de door LGOG Kring Venray opgezette ‘Basiscursus Streekgeschiedenis’ de les over ‘De Peel’. Onder zijn regie zijn in 2021 een vijftal onderwerpen verfilmd onder de titel ‘Pareltjes uit de geschiedenis van Deurne’. Hij heeft zijn creatieve werkzaamheden

ondergebracht in zijn bedrijf ‘Passie voor verhalen’ en verzorgt voor scholieren en volwassenen interactieve vertelvoorstellingen over historische onderwerpen (zie www.passievoorverhalen.nl).

De volledige uitnodiging is hier te vinden.


Vorige activiteit | Volgende activiteit