Lezing 'Een 18e eeuwse geschiedenis van Maastricht in 25 minuten' door Stefan Vrancken

5 februari 2024

19:30 uur

StayOkay, Maasboulevard 101 te Maastricht

Entree: leden gratis; niet-leden €5,-

Op maandag 5 februari bent u van harte uitgenodigd voor de lezing 'Een 18e eeuwse geschiedenis van Maastricht in 25 minuten' door Stefan Vrancken.

De lezing
Het originele exemplaar van een notariële akte, waarop ook de handtekeningen van de betrokken partijen zijn geplaatst, wordt minuut genoemd. Het Maastricht van de 18e eeuw kende een zeer sterk ontwikkeld notariaat. Gedurende de gehele 18e eeuw waren ruim honderd notarissen actief in de vestingstad Maastricht. Van een zeer groot deel van al die notarissen is het protocol bewaard gebleven. Het protocol van een notaris is de verzameling van zijn minuten, dus in feite zijn archief.
De 18e eeuw was een eeuw waarin de kantoren van Maastrichtse notarissen zeer veelvuldig bezocht werden, zowel door inwoners van Maastricht als door mensen die buiten de vesting woonden. Die 18e eeuw, een eeuw waarin Maastricht drie keer werd belegerd door de troepen van Frankrijk (1748, 1793 en 1794), was een eeuw waarin men nog geloofde in hekserij en toverij, en waarin prostitutie en ongewenste zwangerschappen aan de orde van de dag waren. Verlovingen werden verbroken, abortussen werden gepleegd en er werd gediscussieerd over geslachtsziekten. Verkrachtingen waren niet zeldzaam en café- en straatruzies kwamen bijna dagelijks voor. Het was ook een eeuw waarin veel geroddeld werd over onder meer vrouwen met een losbandig seksueel leven en over pastoors die seksuele omgang hadden met vrouwen. De 18e eeuw in Maastricht was een periode waarin de constante aanwezigheid van duizenden soldaten een belangrijke stempel drukte op de stad en waarin ook in Maastricht druk geronseld werd om inwoners en bezoekers van de stad te lokken naar onder meer de kolonie Suriname. Bejaarden en vrouwen werden mishandeld en mismaakte kinderen werden geboren. En het was ook een eeuw waarin veel scheldwoorden werden gebruikt op straat, zoals "uytgenaayde hoer". En voor al die gebeurtenissen ging men in Maastricht naar de notaris. De Maastrichtse minuten zijn om die reden een historische bron van onschatbare waarde. Aan de hand van (minimaal) 25 minuten presenteert Stefan Vrancken een geschiedenis van Maastricht die nog relatief onbekend is, en die het verdient om ontdekt te worden.

De spreker
Stefan Vrancken (Maastricht, 1974) studeerde notarieel recht aan de Universiteit Utrecht en is notaris in Maastricht. Hij is amateur-historicus en gepassioneerd genealoog, en publiceert regelmatig historische en genealogische artikelen. Hij is actief binnen diverse historische verenigingen en stichtingen. Daarnaast is hij beheerder van de Facebookpagina Historia Traiecti ad Mosam, een pagina met bijna 16.000 volgers

Vanwege de verwachte opkomst, vragen we u vriendelijk aan te melden via odin.essers@maastrichtuniversity.nl o.v.v. lezing februari.

De volledige uitnodiging kunt u hier vinden.


Vorige activiteit | Volgende activiteit