Lezing door Hein van der Bruggen: ‘Joden in de Roermondse geschiedenis’

Kring Gelders Overkwartier van Roermond organiseert op dinsdag 4 februari 2020, in samenwerking met de Stichting Rura, de eerste lezing van 2020. Helaas kan de lezing door historicus Sander Wassing over De plundertochten van de Gelderse krijgsheer Maarten van Rossem niet doorgaan. Daarvoor in de plaats zal niemand minder dan Hein van der Bruggen de aanwezigen komen vertellen over de interessante geschiedenis van de Joodse gemeenschap in Roermond. Van der Bruggen startte in 1992 met toenmalig gemeentearchivaris Gijs van Bree en Cor Houben de historische reeks Spiegel van Roermond, waarvan nu 27 delen zijn verschenen. Hij was naast hoofdauteur Peter Nissen coauteur van de stadsgeschiedenis Roermond- Biografie van een stad en haar bewoners. Daarnaast is hij ook voorzitter van onze Kring en van de Commissie Literaire geschiedenis.

Het vermoeden bestaat dat er al in het midden van de dertiende eeuw Joden in Roermond zijn geweest. In de veertiende eeuw is hun aanwezigheid echter een feit. Tot in het midden van de zestiende eeuw worden Joden genoemd in Roermond. Vaak is onbekend wat er in de tussenliggende perioden gebeurd is. In 1817 ontstaat er een zelfstandige Joodse gemeente. Tijdens de tweede helft van de 19e eeuw bedreigen het opkomend nationalisme en het antisemitisme deze gemeenschap. Die ontwikkelingen zetten zich versterkt door in de 20e eeuw en culmineren in de Shoah tijdens WO II. Na de Tweede Wereldoorlog proberen de Roermondse Joden hun oude traditie weer op te pakken. De synagoge wordt hersteld maar het aantal leden neemt af. Tijdens de lezing zal het eeuwenlange spanningsveld tussen katholicisme en jodendom uitdrukkelijk aan de orde komen.

Meer informatie -->


Vorige activiteit | Volgende activiteit