Lezing door Bèr Peeters: ‘Het ontstaan van het mozaïek aan landschappen van Weert’

Kring Weert verwelkomt u op maandag 17 februari 2020 graag bij de lezing Het ontstaan van het mozaïek aan landschappen van Weert door Bèr Peeters. Peeters is de expert op het gebied van het Weertse landschap. Hij is geboren in de buitenie van Weert aan het kanaal in het rulle zandlandschap van Altweerterheide, en is momenteel aardrijkskundedocent op het College. Hij is lid van het docententeam opleiding natuurgidsen en coördinator van het Natuur- en Milieucentrum in het gebied van de IJzeren Man met zijn heide, broekbos, stuifzand en vennen. Tevens treedt Peeters op als landschapsgids, klimaatgids en Verkenner van het Grenspark Kempen-Broek en geeft hij lezingen over diverse onderwerpen, zoals het klimaat, het grenspark Kempen-Broek, grafheuvels op de Boshoverheide en, zoals nu, de landschappen van Weert.

Het Weerter landschap had duizenden jaren geleden blijkbaar een grote aantrekkingskracht op de eerste bewoners van onze streek. Meer dan tienduizend jaar geleden verbleven er al mensen op de Tungelerwallen en de Boshoverheide. De urnenvelden zijn daar getuigen van. Opgravingen in Molenakker en Kampershoek van meer recente datum hebben nog meer interessante, archeologische vondsten opgeleverd. Het landschap speelde ook een belangrijke rol in de ontwikkeling van het grondgebied van Weert. In de lezing zal aandacht worden besteed aan verschillende punten, zoals het ontstaan van dekzandruggen en -dalen en peelvennen, de invloed van de mens op het landschap vanaf de steentijd, het ontstaan van bolle akkers en kransakkers, plaggenbodems en stuifzanden, en recente ingrepen in het landschap en natuurontwikkelingen.

Meer informatie -->


Vorige activiteit | Volgende activiteit