Lezing 'Dochters van de Goddelijke voorzienigheid'

Op dinsdag 19 oktober organiseert Kring De Westelijke Mijnstreek in samenwerking met Vereniging Sittards Verleden en de Domijnen de lezing Dochters van de Goddelijke Voorzienigheid, door Antoine Jacobs.

Toen in 1822 pastoor Guy Homery in Créhen zijn congregatie Dochters van de Goddelijke Voorzienigheid stichtte, kon hij niet vermoeden dat zijn Dochters in 1903 in Nederland hun toevlucht zochten. De verhoudingen tussen Kerk en Staat in Frankrijk rond 1900 waren op een dieptepunt. Met name kloosterlingen werden door de overheid vervolgd. Bisschop Drehmanns van Roermond verwelkomde de Dochters van de Goddelijke Voorzienigheid hartelijk. In 1903 openden de zusters kloostertjes in Herten, Grevenbicht en Montfort. Sittard volgde in 1905. De zusters ontfermden zich over kleuters, bejaarden en zieken. Het klooster van Sittard groeide uit tot groot ziekenhuis. Andere zusters waren als Groene Kruiszuster van grote betekenis voor de zieken- en kraamzorg in de dorpen. Tussen 1939 en 1964 deden de zusters de huishouding van de internuntiatuur in Den Haag.

Al spoedig na hun komst meldden zich de eerste Limburgse meisjes die wilden intreden. De Franse signatuur van de congregatie bleef echter steeds bestaan. Tijdens de twee wereldoorlogen zetten de zusters zich in voor ontsnapte krijgsgevangen, geëvacueerde kinderen en onderduikers. Ook onder de moeilijkste omstandigheden bleven zij op hun post.

Na 1970 werden de zusters ook buiten Limburg (o.m. in Deventer, Rotterdam, Heeg en Bavel) actief. Het reguliere werk in onderwijs, zieken- en bejaardenzorg liep op zijn einde. De zusters zochten nieuwe werkvelden in het pastorale en oecumenische werk. Vanuit Nederland werd ook het missiewerk in de (Belgische) Kongo ondersteund. Voor zover de omstandigheden het hun toelaten zijn de zusters tot op heden actief, onder andere in het hospice van Born, dat ondergebracht is in het voormalige klooster.

In verband met de huidige Covid-19 maatregelen verzoeken wij u zich van tevoren aan te melden bij de secretaris van de VSV alleen via e-mail: marijke.geilen@home.nl. Ook dient u te zorgen voor een geldige toegangsbewijs door middel van QR-code of anderszins.

De volledige uitnodiging, met daarin ook het jaarverslag over 2020 kunt u hier vinden.


Vorige activiteit | Volgende activiteit