Lezing ‘Leven en gedachtegoed van Titus Brandsma, karmeliet’

18 oktober 2021

19:30 uur

Zaal Odeon, Hoenderstraat 10-12, 5801 CK Venray

Entree: Leden: gratis / niet-leden: € 5,00

Op maandag 18 oktober 2021 zal Johan Wagemakers een lezing verzorgen: Leven en gedachtegoed van Titus Brandsma, karmeliet. Anno Sjoerd Brandsma werd op 23 februari 1881 te Oegeklooster bij Bolsward geboren en is - in gevangenschap vanwege zijn verzet tegen de Duitse overheersing - gestorven op 26 juli 1942 te Dachau. Aanvankelijk ging hij naar het klein seminarie van de paters Franciscanen in Megen. Bij de karmelieten in Boxmeer kreeg hij de kloosternaam Titus.

Pater Titus Brandsma z.g. heeft jarenlang in Oss gewoond, gewerkt en gestudeerd. Zijn aanwezigheid heeft daar blijvende sporen achtergelaten, tot op de dag van vandaag. Vanuit de omgeving van Oss kent men Titus Brandsma als hoofdredacteur van het nieuwsblad voor Oss en omgeving “De Stad Oss”, oprichter van een openbare bibliotheek/leeszaal en als stichter van de katholieke HBS, het huidige Titus Brandsma Lyceum. Een plein en een laan zijn naar hem genoemd. Vanwege zijn grote verdiensten voor Oss werd hij in 2015 postuum benoemd tot ereburger van deze gemeente.

Dhr. Wagemakers is jarenlang lid van een gespreksgroep over de leefregel van de Karmel. Hierin participeerde pater Constant Dölle, karmeliet, die Titus Brandsma persoonlijk heeft gekend. Deze karmeliet heeft hem op het spoor gezet om het leven van Titus Brandsma nader te leren kennen. In 1995 is hij lid geworden van de toen opgerichte Karmelbeweging. Als lid van Karmelkring Oss is hij jarenlang betrokken bij de herinneringsviering op de sterfdag van Titus Brandsma.

Deze avond horen we meer over deze beroemde karmeliet, die ook als filosoof en socioloog veel bekendheid heeft verworven. De spreker schetst, mede aan de hand van afbeeldingen, een uitvoerig beeld van de levensloop van Titus Brandsma, van zijn jeugd, zijn opleiding als priester, zijn afstuderen in Rome, als professor in Nijmegen, van zijn activiteiten en zijn verblijf in verschillende gevangenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog, en hoe zijn naam tot op de dag van vandaag wereldwijd nog altijd doorklinkt.

In mei 2019 is een Titus Brandsma special uitgebracht door Bisdom Groningen-Leeuwarden. Het is een mooi verzorgde uitgave met interessante bijdragen van o.a. tv-presentator Leo Feijen, Inigo Bocken (directeur van het Titus Brandsma Instituut), bisschop Ron van den Hout, oud-minister van justitie Prof. Dr. Ernst Hirsch Ballin en pater Hein Blommestijn (karmeliet). Na afloop van de lezing op maandag 18 oktober a.s. is deze special verkrijgbaar voor € 1,50 per stuk.

De volledige uitnodiging is hier te vinden.


Vorige activiteit | Volgende activiteit