Jaarvergadering en lezing Kring Valkenburg en Heuvelland

19 oktober 2021

19:30 uur

Zalencentrum De Holle Eik (Baron de Selysstraat 4, 6301 JZ Valkenburg)

Entree: Leden: gratis, niet-leden: vrije gave

De Kring Valkenburg en Heuvelland organiseert op dinsdag 19 oktober de jaarvergadering en een lezing door prof. dr. Leo Wintgens uit Montzen over historische ontwikkelingen van het taal- en dialectgebruik in het vroegere hertogdom Limburg en de aanpalende gebieden. De agenda voor de jaarvergadering is te vinden in de uitnodiging.

Prof.dr. Léo Wintgens is verbonden aan het Centre de Recherches linguistiques / Zentrum für Sprachgeschichte OBELIT te Montzen (provincie Luik). Hij heeft sedert de toekenning van zijn doctoraat aan de Université de l’Etat te Luik (1979 met grande distinction) al maar doorgewerkt om zijn moedertaal, de taal van het oude hertogdom Limburg en zijn omland, historisch en dialectologisch te onderzoeken en te documenteren. Het gaat dan speciaal om het Karolingisch-Frankische dialect dat wordt gesproken rond de Romaans-Germaanse taalcontactzone in Noordoost België en in aangrenzende gebieden in Nederland (Valkenburg, Rolduc) en Duitsland (Aken). Als lid van de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie te Brussel (sedert 1990) draagt hij zorg voor het behoud van de streektaal en van de oude plaatsnamen in het Noordoosten van de Provincie Luik en in de Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens.

Leo Wintgens zal u bekend maken met zijn innovatieve kijk op die oeroude streektaal, wier varianten hij doorgaans als autochtoon beschouwt. En hij zal u comparatief – och op os Plat – grondig inwijden in de taal die hier bij ons landschap behoort als de weiden en het gras, de beken en de bomen. Zijn dochter Isabelle (Master in Germanistik ULB, 1990) draagt verscheidene teksten in het Karolingisch-Frankisch voor.

Het is mogelijk dat er foto-, film- of geluidsopnames worden gemaakt en gebruikt (gepubliceerd) b.v. op sociale media. U wordt door uw aanwezigheid geacht daarvoor uw toestemming te hebben verleend en daarmee akkoord te gaan.

Voor deze lezing gelden de coronamaatregelen zoals die op 19 oktober 2021 van kracht zijn. Mogelijk dient het aantal toehoorders beperkt te worden en/of de QR-code getoond te worden.

De volledige uitnodiging met daarin de agenda voor de jaarvergadering is hier te vinden.


Vorige activiteit | Volgende activiteit