Lezing: De ontwikkeling van het "Maaspark Ooijen – Wanssum"

16 september 2020

20:00 uur

"De Leste Geulde", Noorsingel 75, Horst

Entree: Leden LGOG gratis / Niet-leden € 3,-

Kring Ter Horst nodigt u van harte uit voor hun eerste lezing van het seizoen 2020/2021 op woensdag 16 september 2020. De lezing gaat over de ontwikkeling van het gebied "Ooijen – Wansum" en wordt gegeven door de heer Piet Hoebers, oud-voorzitter van de kring.

Sinds de Maas in 1993 en 1995 voor veel wateroverlast heeft gezorgd zijn er plannen gemaakt om dergelijke overstromingen te voorkomen. Het heeft tot 3 jaar geleden geduurd voordat daadwerkelijk een begin werd gemaakt met werkzaamheden om de hoogwaterpieken van de Maas te beteugelen. Het uitgangspunt daarbij is niet om de dijken te gaan verhogen maar om de rivier meer "ruimte in de breedte" te geven. Voor dit doel was ook het gebied tussen Ooijen en Wanssum zeer geschikt omdat tussen beide plaatsen in het landschap een langgerekte laagte aanwezig is.

Deze laagte is een restant van een oude Maasloop. Tot de Romeinse Tijd vertakte de Maas zich bij Ooijen in twee stroombeddingen die bij Wanssum weer bij elkaar kwamen. Later is de westelijke tak door aanslibbing en verlanding buiten gebruik geraakt en heeft de waterafvoer zich helemaal naar de oostelijk tak verlegd. Door de drooggevallen westelijke tak – de Oude Maasarm genoemd – uit te diepen, kan bij extreem hoge waterstand enorm veel water in deze 10 km lange slenk opgevangen worden. Als de graafwerkzaamheden afgerond zijn, zou dit bij Ooijen – vergeleken met het hoogwaterpeil van de jaren 90 van de vorige eeuw – moeten resulteren in een daling van de waterpiek met 37 cm.

Op zaterdag 26 september wordt een excursie georganiseerd onder leiding van gidsen in dit gebied.


Gezien de huidige ontwikkelingen met het coronavirus worden de volgende regels gehanteerd:

  • Er is plaats voor maximaal 45 bezoekers, inclusief de inleider.
  • Aanmelden van tevoren is verplicht, wat betekent dat zonder aanmelding geen toegang wordt verleend. Aanmelden kan bij de secretaris tot 48 uur van tevoren via secretariaat@lgogterhorst.nl en diegene die het eerst komt, het eerst maalt.
  • Plaatsen worden aangewezen en u dient op uw plaats te blijven zitten. Consumpties worden gebracht.
  • Verder gelden de normale RIVM-regels: geen handen schudden, houd afstand, handen wassen en als u zich niet goed voelt of verkouden bent, blijf svp thuis.

U kunt hier de volledige uitnodiging bekijken -->


Vorige activiteit | Volgende activiteit