Lezing De lotgevallen van de gebieden in het huidige Zuid-Limburg

In samenwerking met de Heemkundevereniging van Schimmert organiseert LGOG Kring Valkenburg en Heuvelland een lezing door Kees Schaapveld en Lambert Jacobs met als titel de lotgevallen van de tot de Republiek behorende gebieden in het huidige Zuid-Limburg, tijdens vier oorlogen tussen Frankrijk en de Republiek in de periode 1672-1748.

Voor de pauze geeft Kees Schaapveld een overzicht van de vier oorlogen waarbij Maastricht en de Landen van Overmaas betrokken raakten. Hij geeft voorbeelden van de wijze waarop de lokale bevolking moest opdraaien voor de kosten van de legers. De Franse koningen - eerst Lodewijk XIV en daarna Lodewijk XV - stelden intendanten aan, die steeds meer ervaring kregen met het onder druk zetten van lokale gemeenschappen om door betaling aan plundering te ontkomen. In deze vier oorlogen waren de Republiek en Spanje bondgenoten. Ook hun soldaten en andere bondgenoten moesten worden verzorgd. Die kosten werden meestal wel vergoed, zij het met vertraging. Neutrale gebieden - bijvoorbeeld de ‘Duitse’ heerlijkheid Wittem - konden vrijwaringen verwerven, maar ook dat was niet altijd zeker.

Na de pauze vertelt Lambert Jacobs hoe tijdens de Oostenrijkse Successieoorlog duizenden Franse, Oostenrijkse, Engelse en Staatse soldaten vanaf 1746 elkaar ten westen van de Maas bevochten en daarbij huis en haard van de plattelandsbevolking verwoestten en hun akkers als het ware vertrapten met hun charges, kanonnen en paarden. De voedselvoorraden van de lokale bevolking werden opgeëist voor de legers. De vesting Maastricht moest het oprukken van de Franse troepen tegenhouden, maar zij was niet opgewassen tegen de overweldigende overmacht van de Fransen en verkeerde bovendien in een verwaarloosde staat ondanks herhaalde verzoeken van de militaire gouverneur van de stad Hobbe Aylva de verdedigingswerken te verbeteren en de manschappen uit te breiden. Mei 1748 viel de stad in Franse handen, en nog geen half jaar later sloten de oorlogvoerende landen in Aken vrede. In het Maasland kon de bevolking de schade opnemen en hopen dat de vrede zou blijven voortduren.

De lezing is uitsluitend toegankelijk voor leden van het LGOG (alle kringen) en voor leden van de Heemkundevereniging Schimmert. Vooraf aanmelden is verplicht. We gaan ervan uit, dat iedereen zich houdt aan de algemeen geldende veiligheids-richtlijnen.

Gezien de huidige ontwikkelingen rond het Coronavirus worden de volgende regels gehanteerd:

  • Er is plaats voor een beperkt aantal bezoekers conform de voorschriften.
  • Aanmelden van tevoren is verplicht, wat betekent dat zonder aanmelding geen toegang
  • wordt verleend. Aanmelden kan uitsluitend bij/via de Heemkundevereniging Schimmert
  • tot 18 september via heemkundeschimmert@gmail.com
  • Doe uw aanmelding a.u.b. als volgt: vermeld bij onderwerp “Lezing”. In de mail graag de volgende gegevens: naam/namen, volledig adres, telefoonnummer(s).
  • Plaatsen worden aangewezen en u dient op uw plaats te blijven. Consumpties worden gebracht.
  • Verder gelden de normale RIVM-regels: geen handen schudden, houd afstand, handen wassen, enz.
  • Heeft u klachten? (hoesten, niezen, keelpijn, koorts) dan neemt u niet deel aan de lezing.
  • Heeft u een gezinslid met Corona-achtige klachten? Ook dan neemt u niet deel.
  • Bent u verhinderd ná aanmelding? Meld u dan z.s.m. af, bij nood ( 045 404 2200.

Komt u a.u.b. ruim op tijd? Dit om een goed verloop te waarborgen en tijdig te kunnen beginnen.

Ondanks deze maatregelen hopen we toch op een goede opkomst en nodigen wij u graag uit om deze boeiende duo-lezing bij te wonen, op maandag 21 september 2020 in zaal ’t Weverke aan de Hoofdstraat 77, 6333 BG Schimmert. Het aanvangstijdstip is 20:00 uur. De toegang is gratis. Om redenen van corona-hygiëne is er géén vrije gave.

De volledige uitnodiging kunt u hier vinden.


Vorige activiteit | Volgende activiteit