Lezing 'De Kulturkampf en de kloosters in Limburg' GEANNULEERD

Wegens de nieuwe maatregelen kan deze activiteite helaas niet doorgaan.


Het bestuur van de Kring Maas en Niers nodigt u uit voor een lezing die gehouden wordt door Professor Dr. Peter Nissen op donderdag 18 november a.s.

Aan het eind van de negentiende eeuw streken maar liefst 45 Duitse kloostergemeenschappen op Limburgse bodem neer. Ook in verschillende dorpen in Noord-Limburg vonden Duitse kloosterlingen een (soms slechts tijdelijk) nieuw thuis. Zo vestigden de Duitse zusters van de Goddelijke Voorzienigheid, gevlucht vanuit Münster, zich in 1881-1882 in een voormalige herberg in Ottersum, die uitgroeide tot het internaat Maria Roepaan. Verschillende gevluchte Duitse zustergemeenschappen vonden tijdelijk in Mook een onderkomen en de jezuïeten vestigden zich in kasteel Bleijenbeek in Afferden.

De komst van de Duitse kloosterlingen had te maken met een strijd tussen de Pruisische overheid en de rooms-katholieke kerk in Duitsland die bekend is geworden als de Kulturkampf. Wat was de voorgeschiedenis van die strijd en waarin uitte het conflict zich? En waarom werden de pijlen juist op de kloosters gericht? En vervolgens: waarom vestigden zich zoveel Duitse kloostervluchtelingen in de Nederlandse provincie Limburg? En welke betekenis hebben zij hier gehad? Een belangrijk deel van de Duitse katholieke kerkgeschiedenis heeft zich namelijk op Limburgse bodem afgespeeld.

Deze vragen komen aan bod in de lezing die Peter Nissen op 18 november zal verzorgen. Kerkhistoricus en theoloog Peter Nissen is hoogleraar Oecumenica aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Daarnaast is hij predikant bij de Doopsgezinde-Remonstrantse gemeente in Nijmegen. Behalve over zijn vakgebied publiceerde hij ook veel over de regionale geschiedenis van Limburg en Noord-Brabant, waaronder een stadsgeschiedenis van Roermond.

Aanmelding:

Het aantal plaatsen is in verband met de coronaperikelen beperkt. Deelname is mogelijk na voorafgaande aanmelding.

Men dient zich vóór dinsdag 16 november aan te melden via mail lgog.maasenniers@gmail.com, met vermelding van telefoonnummer. Na aanmelding ontvangt u van ons een bevestiging via de mail.

Zonder vooraanmelding kunt u niet deelnemen aan deze lezing.

Wij hanteren de richtlijnen van het RIVM. Heeft u klachten zoals verkoudheid, hoesten, verhoging of plotseling verlies van smaak of reuk? Dan verzoeken wij u niet te komen.

Wij begroeten u graag op donderdag, 18 november a.s. om 20.00 uur in Ottersum, café zaal Buurman (voorheen De Pub), St. Janstraat 48.


Bekijk hier de volledige uitnodiging.


Vorige activiteit | Volgende activiteit