Excursie Limbricht en Luik GEANNULEERD

20 november 2021

08:30 uur

Helaas is de situatie wat betreft het coronavirus de laatste tijd dramatisch verslechterd. Het aantal dagelijkse besmettingen met het virus is sinds het begin van de pandemie niet zo hoog geweest. De ziekenhuizen kunnen de toevloed aan patiënten nauwelijks of niet meer aan. De provincie Limburg en Luik zijn in de coronakleurcode donkerrood: reis niet naar een dergelijk gebied. De overheid heeft afgelopen vrijdag dringende adviezen gegeven en verdergaande dwingende maatregelen afgekondigd om contacten te beperken in de hoop dat daardoor het aantal besmettingen teruggedrongen kan worden.

Gelet op deze omstandigheden hebben de besturen van de Kring Weert van het L.G.O.G. en de Geschied- en Heemkundige Kring “Het Land van Thorn” met pijn in het hart besloten de excursie af te gelasten. Wij hopen dat u daar begrip voor kunt opbrengen.

De door u betaalde deelnemersbijdrage wordt binnenkort teruggeboekt.

Wij realiseren ons dat menselijk contact ontzettend belangrijk is, ook voor onze kring. Wij hopen dan ook onze activiteiten weer op te pakken zodra dat verantwoord mogelijk is.

Wij wensen u intussen alle goeds toe en in het bijzonder een goede gezondheid.

Het volledige convocaat is hier te vinden.


Vorige activiteit | Volgende activiteit