Lezing "De bodem als basis" door Edmond Staal

26 september 2022

19:30 uur

Odapark, Merseloseweg 117, 5801 CC Venray

Entree: Leden: gratis, niet-leden: € 5,-

Op maandag 26 september organiseert Kring Venray en Odapark Venray de lezing "De bodem als basis" door Edmond Staal.

De lezing

Het landschap waarin we leven heeft de geologie als fundament. Geologische en klimatologische processen zijn immers primair verantwoordelijk voor vorm en samenstelling van de bodem. Daarnaast heeft ook de mens zijn invloed doen gelden. Lange tijd heeft die zich bij gebrek aan technische hulpmiddelen vooral aangepast aan de bestaande omstandigheden en bleef de impact op bodem en landschap in het algemeen relatief beperkt. In latere eeuwen, daarentegen, zien we de invloed van de mens sterk toenemen. De ‘samenwerking’ tussen bodem en mens heeft een rijke schakering aan landschappen opgeleverd. In de lezing geeft Edmond Staal een inkijk in die ‘samenwerking’ tussen bodem en mens en een doorkijk naar het nu. Daarbij komen vragen aan de orde zoals: hoe ziet 'geschiedenisboek' van het landschap eruit, wat zijn de natuurwaarden, hoe behoud je beide, welke kansen zijn er en welke afwegingen worden er gemaakt. Daarnaast komt het werk van Het Limburgs Landschap als beheerder van het ‘geschiedenisboek’ ter sprake.

Een interessant onderwerp, zeker in een tijd waarin veel gesproken wordt over onze bodem in het kader van de stikstofproblematiek!

De Spreker

Edmond Staal is stafmedewerker Externe Betrekkingen bij Het Limburgs Landschap. De particuliere Stichting Het Limburgs Landschap beheert in Limburg natuurgebieden (onder andere de Boshuizerbergen in Venray) en markante monumenten. Edmond Staal is lid van LGOG Kring Venlo.

Edmond Staal was vanaf 2004 tot en met mei 2021 bestuurslid en vicevoorzitter van het Odapark. Hij hield zich veel bezig met de natuur in het park en maakte zich sterk voor het herstellen van het Odapark in de oorspronkelijke staat. Bij zijn afscheid als bestuurslid kreeg hij voor zijn inzet de waarderingspenning van de gemeente Venray. Hij is nog steeds vrijwilliger van het Odapark.

Veel mensen kennen Edmond Staal als presentator van de L1 TV-serie ‘Natuurlijk Limburg’ van programmamaker Maurice Nijsten.

De volledige uitnodiging is hier te vinden.


Vorige activiteit | Volgende activiteit