Lezing ‘Betalen en munten in Middeleeuws Horst’

3 november 2021

20:00 uur

Leste Geulde, Noordsingel 75 Horst

Entree: Leden: gratis / niet-leden: € 3,-

Op woensdag 3 november 2021 organiseert Kring Ter Horst de lezing Betalen en Munten in Middeleeuw Horst door Jos Benders.

Afkalven en opkrikken. Dat is de kortste samenvatting van de geschiedenis van het middeleeuwse muntwezen. In de lezing wordt ingegaan op het mechanisme achter de voortdurende waardevermindering van munten, en hoe zich dat in onze contreien manifesteerde. Met welk soort munten betaalde men in de middeleeuwen in Horst en het Land van Kessel? Hoe veranderde dat in de loop van de tijd? Welke invloed hadden politieke ontwikkelingen? Zijn munten meer dan alleen betaalmiddelen? Zijn er in het Land van Kessel ook munten geslagen? Hoe ging de middeleeuwer om met de soms gestage, soms hollende inflatie? Aan de hand van munten, muntvondsten en archivalia wordt besproken hoe bovenstaande ontwikkelingen zich in Horst en omgeving manifesteerden.

Jos Benders is verbonden aan de NTNU te Trondheim en de KU Leuven. Hij is voorzitter van de redactie van het Jaarboek voor Munt- en Penningkunde. Als numismaat is hij gespecialiseerd in de laatmiddeleeuwse muntslag in de Lage Landen.

U hoeft zich vooraf niet aan te melden, het laten zien van een coronatoegangsbewijs is wel noodzakelijk.

De volledige uitnodiging is hier te vinden.


Vorige activiteit | Volgende activiteit