Lezing over vrije Rijksheerlijkheden in Limburg

Harry Weinberg zal op dinsdag 2 november spreken over heerlijkheden als oude vorm van lokaal bestuur. Hij behandelt de verschijningsvormen en de verschillen tussen heerlijkheden binnen en buiten de grenzen van het Land van Valkenburg, en beantwoordt de vraag in hoeverre ‘vrije Rijksheerlijkheden’ zoals Wijlre, Eys, Wittem en Cartils, met hun (veronderstelde) onafhankelijke status binnen het Heilige Roomse Rijk, werkelijk hebben bestaan.

Harry Weinberg heeft sinds 2007 een aantal publicaties op zijn naam staan over verschillende aspecten van de Zuid-Limburgse geschiedenis. In november 2019 promoveerde hij in Maastricht op zijn proefschrift Vrije Rijksheerlijkheden in Limburg (1500-1800).

De lezing wordt georganiseerd in samenwerking met de Heemkundevereniging Wijlre en is ook toegankelijk voor niet-leden. Iedereen mag een vrije gave doen. Het is mogelijk dat er foto-, film- of geluidsopnames worden gemaakt en gebruikt (gepubliceerd) b.v. op sociale media. U wordt door uw aanwezigheid geacht daarvoor uw toestemming te hebben verleend en daarmee akkoord te gaan.

Voor deze lezing gelden de coronamaatregelen zoals die op 2 november 2021 van kracht zullen zijn. Mogelijk dient het aantal toehoorders beperkt te worden en/of de QR-code getoond te worden.

De volledige uitnodiging is hier te vinden.


Vorige activiteit | Volgende activiteit