Landschapsdag Energiek Landschap: Landschap in Energietransitie Verleden, Heden en Toekomst

25 augustus 2023

09:30 uur

Gouvernement aan de Maas, Limburglaan 10, 6229 GA Maastricht

Entree: €10,-

Op vrijdag 25 augustus organiseert de commissie Landschapsgeschiedenis van het Koninklijke LGOG en het SHCL in samenwerking met de Provincie Limburg, RES Zuid-Limburg en RES Noord- en Midden Limburg de vijfde Landschapsdag.

Nederland staat aan de vooravond van een grote verbouwing. Klimaatdoelen moeten gehaald worden, nieuwe duurzame energielandschappen moeten worden ingericht. Dit heeft grote gevolgen voor het landschap. Maar ook in het verleden hebben energietransities plaatsgevonden, die het landschap veranderden. Het energiegebruik van de mensheid heeft altijd zijn sporen in het landschap nagelaten.

Vanuit diverse invalshoeken zullen sprekers energietransities en hun invloed op het landschap toelichten. ’s Ochtends staan historische energielandschappen op het programma, zoals het watermolenlandschap (Hans de Mars, Royal Haskoning DHV), het hoogveenlandschap (Maurice Paulissen, Wageningen University, Open Universiteit Heerlen) en het mijnlandschap (Afra de Mars, Maastricht University).

In de middag buigen we ons over de vraag hoe het landschap van de nieuwe energietransitie goed in te passen is in het oude en waardevolle cultuurlandschap. Limburg moet deze vraag op korte termijn beantwoorden. De RES Noord- en Midden Limburg en de RES Zuid-Limburg moeten hiervoor een voorzet aan Provinciale Staten geven. De programmaleiders Lieke Potten en Bas de Vrind zullen de dilemma’s waar zij voor staan en de keuzes die zijn gemaakt presenteren aan hand van casussen.

Via panel- en plenaire discussies kan op deze plannen een eerste reactie gegeven worden.

Keynootspreker is Henk Baas, hoofd afdeling landschap van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Hij zal zowel het historische als actuele thema vanuit erfgoedperspectief belichten.

Programma, informatie en inschrijven

DE INSCHRIJVING IS GEOPEND: Deelname: €10,- inclusief lunch en borrel.
Inschrijven verloopt via het invullen van het aanmeldformulier en overschrijving van het deelnamegeld op de LGOG bankrekening (te vinden op het formulier). U kunt het aanmeldformulier vinden via deze link.
Ook als u zich al via e-mail hebt aangemeld, graag de aanmeldprocedure volgen.

De opzet van de Landschapsdag vindt u hier.

Programma

Dagvoorzitter Nico Randeraad, hoogleraar-directeur Sociaal Historisch Centrum Limburg

9.30-10.00

Inloop en registratie

10.00-10.10

Welkom en inleiding door Pieter Caljé, voorzitter commissie Landschapsgeschiedenis LGOG

10.10-10.15

Opening door Gedeputeerde Marc van Caldenberg (Energie en Klimaat)

10.15-11.00

Keynote: Energiek landschap - Energietransities en landschap in het verleden (en toekomst) door Henk Baas (hoofd afdeling Landschap bij Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

11.05-11.30

Hoogveenlandschappen als voormalige energielandschap door Maurice Paulissen (Universiteit Wageningen/Open Universiteit Heerlen)

11.30-11.45

Koffie/thee pauze

11.50-12.15

Watermolenlandschappen door Hans de Mars (Royal Haskoning DHV)

12.15-12.40

De constructie van een ‘no mine’s land’? Over het verdwijnen van het energielandschap van de steenkolenmijnen door Afra de Mars (PhD Universiteit Maastricht)

12.45-13.45

Lunch plus excursie naar Kleine Weerd (inleiding Ger Frenken)

13.45-14.10

Energielandschap van de toekomst in Noord- en Midden-Limburg door Lieke Potten, (programmamanager RES Noord- en Midden-Limburg)

14.10-14.35

Energielandschappen in Horst aan de Maas: verleden, heden en toekomst door Jeroen Merkx en François Hesen (gemeente Horst)

14.40-15.05

Dilemma’s bij de keuzes voor duurzame energieopwekking RES-regio ZL door Bas de Vrind (programmamanager RES Zuid Limburg)

15.05-15.30

Panorama Zuid-Limburg en de energietransitie door RES ZL

15.35-15.55

Thee

16.00-17.15

Panel- en plenaire discussie

Panelleden: Henk Baas (RCE), Bas de Vrind (RES ZL), Lieke Potten (RES NML), Jeroen Verbeek (landschapsarchitect) en Anya Niewierra (Visit Zuid-Limburg)

17.15-17.20

Afsluiting door Pieter Caljé

17.20-18.00

Borrel

Deze landschapsdag wordt georganiseerd door de commissie Landschapsgeschiedenis van het Koninklijke LGOG en het SHCL in samenwerking met de Provincie Limburg, Regionale Energie Strategie Zuid-Limburg en RES Noord- en Midden-Limburg.Vorige activiteit | Volgende activiteit