​Jodenvervolging in Limburg​

Het grote verhaal van de Holocaust, de fabrieksmatige vernietiging van de Joden in het Derde Rijk, is algemeen bekend. De Holocaust verliep echter niet in heel Europa op dezelfde manier. Er blijken verschillen te bestaan in de manier waarop de Joden werden vervolgd, verschillen per land, per regio en zelfs per dorp of stad. Die verschillen zijn het gevolg van een verschillend beleid van de vervolgers, maar ook van een andere opstelling van de slachtoffers en de ‘toeschouwers’. Bestuderen van die verschillen leert ons veel over het gedrag van gewone mensen in een ongewone situatie.

In een lezing voor Kring Roermond op 7 mei laat Herman van Rens de toehoorders in het kort kennismaken met de aard en omvang van de joodse gemeenschappen in Limburg. Daarna komt aan de orde op welke manier de joden uit de hele provincie werden gedeporteerd. Aan het einde van de lezing wordt kort ingegaan op Roermond. Minder dan de helft van de plaatselijke Joden overleefde de Holocaust.

Bekijk hier de volledige uitnodiging >>


Vorige activiteit | Volgende activiteit