Jaarvergadering en lezing ‘Nooit meer honger'

Op donderdag 23 september vindt de jaarvergadering van Kring Maas en Niets plaats. Na afloop van de vergadering is er een korte pauze. Het programma wordt rond 20:15 uur voortgezet met een lezing door de heer Ger Frenken met als thema: Nooit meer honger, de teloorgang van het gemengde bedrijf, impact voor natuur en landschap.

De hongerwinter 1944/45 was traumatisch voor de Nederlandse bevolking. Mede daardoor kreeg de al voor de oorlog voorzichtig in gang gezette productiviteitsverbetering van de landbouw ruim aandacht bij de wederopbouw en niet alleen in ons land, maar middels het plan Mansholt in heel West-Europa. De veranderingen die hiermee gepaard gingen hadden niet alleen grote invloed op landschap en natuur, maar ook op de sociaal - economische structuur van het platteland. In zijn lezing schetst Ger Frenken hoe hij die veranderingen meemaakte in Noord- Limburg. Hoe het kleinschalig gemengde bedrijf, waar hij opgroeide veranderde, verdween. Hoe natuur en landschap in Nederland op grote schaal onder druk kwamen te staan en hoe dit weer leidde tot uiteindelijk een ambitieus nationaal natuurbeleidsplan, dat uiteindelijk deels weer onderuit werd gehaald en hoe nu krampachtig gezocht wordt, o.a. middels natuur-inclusieve landbouw, naar oplossingen om het grote biodiversiteitsverlies te keren.

Ger Frenken was van 1996 tot aan zijn pensioen in 2017 directeur-rentmeester van de stichting het Limburgs Landschap. Hij is een kind van de jaren 50 van de vorige eeuw. Opgegroeid op de boerderij van z’n ouders in Noord-Limburg kreeg hij de liefde voor het landleven met de paplepel ingegoten. Waar een van z’n oudere broers de boerderij overnam zocht hij op een andere wijze naar een loopbaan in het buitengebeuren. Na zijn opleiding aan de HBCS (nu Hogeschool Larenstein) in Arnhem was hij enkele jaren werkzaam in Wageningen op het toenmalige Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos-en Landschapsbouw. Al snel maakte hij de overstap van onderzoek naar planning en beheer. Bijna 18 jaar werkte hij in diverse functies bij Het Geldersch landschap tot hij in 1996 directeur-rentmeester werd bij Het Limburgs landschap. Tijdens zijn werkzame leven heeft hij een brede ervaring opgebouwd m.b.t. beleid en beheer aangaande natuur, landschap en cultuurhistorie. In zijn lezing zal hij vanuit zijn persoonlijk perspectief de door hem ervaren naoorlogse ontwikkelingen op het platteland in Noord-Limburg schetsen. Ger is lid van de commissie Landschapsgeschiedenis van het LGOG.

Aanmelding

Het aantal plaatsen is in verband met de coronaperikelen beperkt en alleen leden kunnen zich aanmelden. Deelname is mogelijk na voorafgaande aanmelding. Men dient zich vóór dinsdag 21 september aan te melden via mail lgog.maasenniers@gmail.com, met vermelding van lidmaatschapsnummer én telefoonnummer. Na aanmelding ontvangt u van ons een bevestiging via de mail. Zonder vooraanmelding kunt u niet deelnemen aan deze lezing.

De volledige uitnodiging kunt u hier vinden. De agenda is hier te downloaden.


Vorige activiteit | Volgende activiteit