Lezing over archeologisch onderzoek Limburgse vuursteenmijnen

23 september 2021

20:00 uur

Parochiehuis Gulpen, Kapelaan Pendersplein 10, 6271BV Gulpen

Entree: vrije gave

Op donderdag 23 september 2021 om 20:00 uur kunt u in het Parochiehuis Gulpen luisteren naar een lezing door archeoloog drs. ing. Joep Orbons over de geschiedenis van de vuursteenmijn in Rijckholt en verder onderzoek in deze mijn. De lezing is georganiseerd vanuit de Kring Valkenburg en Heuvelland van het LGOG in samenwerking met de Heemkundevereniging Galopia van Gulpen.

De vuursteenmijn van Rijckholt is ontdekt in 1881 door de Belgische archeoloog Marcel de Puydt. De mijn is van 1964-1972 door een werkgroep van de Geologische Vereniging onder toezicht van Prof. Waterbolk onderzocht en later toegankelijk gemaakt voor publiek. Na de opgravingen is het complex overgedragen aan Staatsbosbeheer. Nu wordt nieuw onderzoek uitgevoerd in de vuursteenmijn. Dit onderzoek, waarbij ook een nieuwe gang van 30 meter wordt gegraven, staat onder de leiding van archeoloog Joep Orbons en is mogelijk gemaakt door subsidies van de gemeente Eijsden-Margraten, de provincie Limburg, Staatsbosbeheer en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.

De stabiliteit van de mijn is door de jaren aangetast en na vijftig jaar zijn er ook nieuwe technieken. Momenteel is het een soort kijkdoos waar je vanuit een gang het mijnbouwstelsel in kunt kijken. Dat wordt gewijzigd zodat je straks op de plek zelf kunt staan en de haksporen van de mensen uit het Michelberger tijdperk kunt voelen. In een periode van duizend jaar zijn er talloze mijngangen gemaakt en daarvan is slechts een klein deel opgegraven en onderzocht. Diverse sites op internet schetsen een goed beeld van de onderzoeken de tot nu toe zijn verricht. Het is mogelijk de mijn te bezoeken via de site www.vuursteenmijn.nl.

De lezing is ook toegankelijk voor niet leden.

Het is mogelijk dat er foto-, film- of geluidsopnames worden gemaakt en gebruikt (gepubliceerd) b.v. op sociale media. U wordt door uw aanwezigheid geacht daarvoor uw toestemming te hebben verleend en daarmee akkoord te gaan.

De volledige uitnodiging is hier te bekijken.


Vorige activiteit | Volgende activiteit