Habetslezing 2022

Op donderdag 20 oktober zijn alle leden van LGOG van harte welkom om deel te nemen aan de Habetslezing 2022 door prof. dr. Johan Oosterman, hoogleraar Oudere Nederlandse Letterkunde en programmadirecteur Radboud Erfgoed aan de Radboud Universiteit.

Onderwerp

De lezing van prof. Oosterman heet Weggevoerd en teruggevonden. Over middeleeuwse handschriften uit Limburgse kloosters. Hij doet onderzoek naar de geschiedenis, literatuur en cultuur uit het Maas-Rijngebied en naar de overlevering van Middelnederlandse gebeden. Hij initieerde het onderzoek naar en de tentoonstelling over het gebedenboek van Maria van Gelre. Voor het Verhaal van Gelderland, de binnenkort te verschijnen geschiedenis van Gelderland, schreef hij aan de hoofdstukken over Gelre als hertogdom (1339-1543). Recent publiceerde hij over een Maastrichts gebedenboek in de Publications.

Programma

  • 19:30 uur: inloop.
  • 19:45 uur: Welkom door de voorzitter.
  • 20:00 uur: lezing door prof. dr. Johan Oosterman.
  • 21:15 uur: afronding en nazit.

Aanmelden

Aanmelden kan t/m dinsdag 18 oktober door een e-mail naar info@lgog.nl met vermelding van het aantal personen. Ben er snel bij, er zijn 60 plaatsen beschikbaar.


Vorige activiteit | Volgende activiteit