Excursie 'Rondleiding voormalig trappistenklooster Tegelen’ door Carel van Nisselroy

15 april 2023

14:00 uur

Abdij Ulingsheide, Ulingsheide 3 (hoofdingang voorzijde) 5932 NA Tegelen

Entree: leden: € 12,50, niet-leden: € 15,- (incl. koffie en vlaai)

Op zaterdag 15 april organiseert Kring Venlo een excursie 'Rondleiding voormalig trappistenklooster Tegelen’ door Carel van Nisselroy.

De excursie

In 1884 stichten de trappisten van Westmalle een klooster op de Ulingsheide in Tegelen.

In ruim twee decennia bouwen de monniken bouwhoeve Ulingshof, gebouwd in 1837, uit tot een volwaardig klooster. Ze starten met het bouwen van stallen en een brouwerij. In 1892-1898 volgt de bouw van de kloostervleugels. In 1907 is het poorthuis gereed en het hele complex ommuurd. In 1929 is de kloosterkerk gereed. Het klooster wordt in 1933 verheven tot abdij. In de periode 1930-1955 kent de Ulingsheide de meeste bewoners. Vanaf eind jaren vijftig treden er nauwelijks nog kloosterlingen in en geleidelijk neemt het aantal af. Eind 2002 neem Abdij Lilbosch het klooster met dan nog negen kloosterlingen over. Anno 2023 zijn er nog veel originele delen van het voormalige klooster die de moeite waard zijn om te bekijken: de kloostergangen, de sacristie, de kloosterkapel, de abtskapel enz.

De twee uur durende rondleiding door Carel van Nisselroy bestaat uit twee delen. Na informatie over de historische ontwikkeling van het klooster en zijn bewoners volgt een rondleiding door de gebouwen en over het ommuurde terrein.

Drs. Carel van Nisselroy (1950, Tegelen) studeerde Nederlands en geschiedenis aan de lerarenopleiding in Tilburg (Mollerinstituut) en Nederlandse taal en cultuur aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Van 1975 tot 2015 was hij werkzaam als docent op het Thomascollege/Valuascollege in Venlo. Hij is lid van de Heemkundige Kring Tegelen.

Praktische informatie

U kunt zich tot 4 april aanmelden voor deze rondleiding door een email te sturen, met uw naam en lidmaatschapsnummer, naar onze penningmeester Gerard Driessen: gmjdriessen@gmail.com onder vermelding van ‘Rondleiding Trappisten’ en gelijktijdige betaling van de kosten op IBAN: NL67 RABO 0107 7206 47 t.n.v. GMJ Driessen.

Uw aanmelding is definitief na ontvangst van de betaling.

Bij meer dan 15 aanmeldingen is de volgorde van betaling bepalend voor deelname. Bij 16-30 aanmeldingen kan een tweede groep worden samengesteld met een extra gids.

De volledige uitnodiging is hier te vinden.


Vorige activiteit | Volgende activiteit