Excursie Ordensburg Vogelsang en Kriegsgräberstätte Hürtgenwald

16 oktober 2021

08:00 uur

Ordensburg Vogelsang en Kriegsgräberstätte Hürtgenwald

Entree: Leden: € 35,-, niet-leden: € 40,-, jeugdleden: € 20,-

Op zaterdag 16 oktober 2021 organiseren Kring Parkstad en Kring De Westelijke Mijnstreek een excursie naar Ordensburg Vogelsang en Kriegsgräberstätte Hürtgenwald.

Met zo’n 100 hectare oppervlak is de vroegere Nazi-Ordensburg Vogelsang in de noordelijke Eifel één van de grootste gebouwde ensembles uit de tijd van het nationaalsocialisme. In zijn dimensies is het vergelijkbaar met het terrein van de vroegere Reichsparteitag in Neurenberg of met het zeebad Prora op het eiland Rügen. Net als de meeste grote bouwprojecten van de nazi’s is ook deze Ordensburg nooit afgebouwd. Het is duidelijk te zien dat dit complex net als de Ordensburgen in Krössinsee en Sonthofen een politiek bouwwerk was: tot op de dag van vandaag is de vroegere architectuur in dienst van de nazi-heerschappij er aan af te lezen. Die diende voor de presentatie van het nationaalsocialisme en onderstreept de aanspraak van de nazi’s op macht over mens en natuur. Zodoende is de vroegere Ordensburg een monument dat irritatie oproept. Om te beginnen gaat het niet over de slachtoffers van de nazidictatuur maar over actieve nazi’s, meelopers en daders. Dus een plek die aanleiding is voor ongemakkelijke vragen.

Wij hebben ervoor gekozen om een tweetal rondleidingen aan te bieden die door Nederlandstalige gidsen in Vogelsang zelf worden gegeven waaruit u één keuze maakt. Een rondleiding (de langere variant) begint om 10:30 uur en duurt 135 minuten waarbij rekening moet worden gehouden met het feit dat deze route niet geheel barrièrevrij is. De andere rondleiding begint circa 11:30 uur en duurt 90 minuten waarbij er geen mobiliteitsproblemen kunnen optreden. De resterende tijd voor de deelnemers aan deze rondleiding (tussen 10:30 uur en 11:30 uur) wordt als koffiepauze ingevuld in het restaurant in Vogelsang. Bij uw aanmelding is het verzoek om naast uw naam, geboortedatum en telefoonnummer waarop die die dag zelf bereikbaar bent ook aan te geven of u voor de langere rondleiding kiest die om 10:30 uur begint of voor de kortere rondleiding die om 11:30 uur begint. Dit omdat er bij één van beide groepen maximaal 25 personen mee kunnen. We gaan uit van het principe: ‘wie het eerst komt wie het eerst maalt’ in dezen.

Verder zullen wij nadat we een rondleiding hebben gehad op eigen kosten lunchen in het restaurant bij Vogelsang. Na afloop krijgt u een ticket voor de permanente tentoonstelling van NS-Dokumentation die de blik werpt op de jonge mannen die waren uitverkoren om zich in de Ordensburgen te laten opleiden tot de toekomstige elite van de nazi-heerschappij. U kunt daar zelf circa 90 minuten rondlopen voordat we zullen vertrekken richting het oorlogskerkhof (Kriegsgräberstätte) in Hürtgenwald. Op deze begraafplaats rusten 3.001 militairen en burgers. Het merendeel hiervan was Duits. Daarnaast liggen er nog zevenentwintig Russen, dertien Polen en één Belg begraven. Vrijwel alle slachtoffers kwamen tijdens de slag om het Hürtgenwald om het leven.

De kosten voor deze excursie bedragen € 35,- voor leden en € 40,- voor niet leden. (Voor jeugdleden bedraagt de prijs van deze excursie slechts €20,-). Hierin is inbegrepen: de busreis, een rondleiding door Vogelsang, een ticket voor de permanente tentoonstelling in Vogelsang en een fooi voor de chauffeur. Ons streven is de prijs van de excursies zo laag mogelijk te houden, dus kostendekkend. Lunch en de koffie tijdens de koffiepauze zijn niet in de prijs inbegrepen.

Aanmelding
Aanmelding geschiedt per e-mail aan het secretariaat: j.martens@historischgoud.nl met daarin vermeld uw naam, geboortedatum, het 06-nummer waarop u in Vogelsang bereikbaar bent, de gewenste opstapplaats en voorkeur voor rondleiding. Aanmelding is definitief wanneer het verschuldigde bedrag is ontvangen op bankrekening NL84INGB0005378710 t.n.v. LGOG kring Parkstad onder vermelding van “Vogelsang”. Er kunnen maximaal 40 personen deelnemen aan de excursie. Afmelding dient te geschieden bij onze secretaris Jody Martens bij voorkeur per mail j.martens@historischgoud.nl of telefoon 0651910906 (dit alleen bij late afmelding). Bij afmelding waarvoor geen vervanging wordt gevonden kan helaas geen terugbetaling plaatsvinden.

Het volledige convocaat kunt u hier vinden.


Vorige activiteit | Volgende activiteit