Excursie Museum Psychiatrie in Venray

24 juni 2023

13:45 uur

Stationsweg 46, 5803 AC Venray, Ingang Dienstencentrum

Entree: leden €3,50; niet-leden €7,-

Op zaterdag 24 juni organiseert Kring Maas & Niers een excursie naar museum Psychiatrie in Venray.

Omstreeks 1907 stichtten de Broeders van Liefde en enige tijd later de Zusters van Liefde (een religieuze orde uit Vlaams België) twee instellingen in Venray waar gespecialiseerde zorg aan psychiatrisch patiënten werd verleend. Er ontstonden twee tehuizen: een voor mannen en een voor vrouwen, resp. Sint Servatius en Sint Anna genoemd.

Als na de oorlog speciale medicijnen worden ontwikkeld, verminderen de klachten ingrijpend bij een grote groep psychiatrisch patiënten. Er ontstonden nieuwe inzichten op het gebied van therapieën. Tegenwoordig worden steeds meer nieuwe behandelmethodes toegepast, gebaseerd op wetenschap, waarbij het welbevinden van de patiënten voorop staat.

In het Museum is zowel uit de beginperiode van de ontwikkeling van de psychiatrie als uit de huidige tijd een collectie van instrumenten, documenten en fotomateriaal te zien. De rondleidingen worden verzorgd door voormalige verpleegkundigen van de instellingen.

Wilt u deelnemen aan onderstaande excursie, graag aanmelden voor 21 juni op lgog.maasenniers@gmail.com

De volledige uitnodiging kunt u hier vinden en via deze link komt u bij de routebeschrijving.


Vorige activiteit | Volgende activiteit