Opening jubileumjaar 85 jaar Aldenborgh met feestdiner

15 januari 2024

18:00 uur

Brasserie-hotel Antje van de Statie, Stationsplein 1, 6001 CH WEERT

Entree: leden € 28,-; niet-leden € 30,-

Dit jaar herdenken we op maandag 15 januari dat 85 jaar geleden het geschied- en oudheidkundig genootschap De Aldenborgh in hotel De Engel aan de Korenmarkt in Weert werd opgericht.

Het is inmiddels een traditie dat we om de vijf jaar de Aldenborgh-geschiedenis “proeven” en laten herleven.

Zoals u weet, vond de oprichting van De Aldenborgh haar oorsprong in het streekmuseum De Aldenborgh, opgericht in 1935. Op maandag 6 september 1937 kwamen leden van het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap voor een excursie naar Weert en bezochten het museum. De ontvangst van het gezelschap vond plaats in het gemeentehuis. Burgemeester mr. W. Kolkman verwelkomde de gasten.

Hij was toen al ruim 25 jaar burgemeester van Weert maar sprak de woorden: “voor ’t eerst in mijn ambtelijken loopbaan, dat ik zoo’n uitgelezen gezelschap van wetenschappelijke mannen, binnen de muren van Weert mag begroeten.”

Het gezelschap dineerde in Hotel “Jan van Weert” en de gezusters Meeuwis kookten. Dit bezoek stimuleerde een aantal Weertenaren tot verdere bestudering van de historie van Weert. Anderhalf jaar later was de oprichting van een plaatselijke geschiedenisvereniging (6 maart 1939) een feit.

Het menu van maandag 6 september 1937 is bewaard gebleven. Wij nodigen u uit om samen met ons daarvan op maandagavond 15 januari a.s. om 18.00 uur in ons clublokaal Antje van de Statie te genieten.

Kok Paul Silvertand van Silverlicious zal in samenspraak met ons lid, sterrenkok Emmanuel Mertens, een smakelijke interpretatie maken van het menu dat de gezusters Meeuwis in hotel Jan van Weert in 1937 opdienden.

Niet voordat de avond geopend wordt met de heildronk door pater Gerard Heesterbeek.

Tijdens de feestelijke avond zullen enkele jubilarissen worden gehuldigd door niemand minder dan de ere-voorzitter van het Koninklijk Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap, drs. Karel Majoor.

En heeft Italië de drie tenoren, de Aldenborgh heeft Mr. Herman Mathijsen, mr. Thijs Stultiëns en ir. Alfons Bruekers. Deze nestors zullen met erudiete toespraken de avond verbaal vullen.

Helaas is onze verenigingskas niet toereikend om u het driegangen diner kosteloos aan te bieden.

De kosten voor het diner bedragen per persoon:

€ 28,00 voor leden en vrienden van LGOG/Aldenborgh en voor Weerterlogen en hun partners.
€ 30,00 voor andere personen.
Consumpties zijn voor eigen rekening.

Aanmelding voor het diner dient te geschieden door overmaking van het verschuldigde bedrag voor woensdag 8 januari a.s. naar Rabobankrekening -nummer NL31RABO0176968334
ten name van: Stichting De Aldenborgh te Weert
onder vermelding van: “feestdis”, aantal deelnemers en uw keuze(s) voor het hoofdgerecht: Parelhoen of Ossentong. Betaling is aanmelding!
De rest van het driegangenmenu blijft een verrassing.

Zorg dat u erbij bent, want over deze avond zal nog lang worden gesproken aan de Weerter stamtafels!

De volledige uitnodiging met foto's die terugblikken op voorgaande edities kunt u hier vinden.


Vorige activiteit | Volgende activiteit