Algemene Ledenvergadering Sectie Archeologie

Op zaterdag 18 september zal om 10:00 uur een Bijzondere Algemene Ledenvergadering van de Sectie Archeologie plaatsvinden. De bijeenkomst zal plaatsvinden in Centre Ceramique, Maastricht.

Zoals eerder aan de leden werd gecommuniceerd, besloot het Sectiebestuur eerder dit jaar collectief af te treden. Dit besluit volgde op de gezamenlijk getrokken conclusie dat de afgelopen paar jaar onvoldoende voor de leden was gedaan. Het is tijd voor een nieuw bestuur, dat zich actief zal opstellen met meer oog voor de wensen en verlangens van de leden.

Als nieuwe bestuursleden worden voorgedragen, in alfabetische volgorde:

 • Sjoerd Aarts, Maastricht;
 • Marthe Donders, Maastricht;
 • Rens Dormans, Sittard;
 • Luk van Goor, Heerlen;
 • Wiel Luys, Reuver.

Zij zullen zich tijdens de ledenvergadering kort voorstellen. Luk van Goor stelt zich beschikbaar als de nieuwe voorzitter. Overeenkomstig het Reglement betreffende de Secties van het LGOG is het mogelijk tegen-kandidaten voor te dragen. Zij moeten tien dagen voor de verkiezing hun voordracht inleveren getekend door de kandidaat zelf en ten minste tien leden. De woonplaats dient vermeld te worden.

Het hoofdonderwerp op de agenda is de verkiezing van het nieuwe bestuur, waarbij de voorzitter ook nog eens apart de goedkeuring moet wegdragen. Gehoopt wordt op een goede opkomst omdat de bijeenkomst een mooie kans biedt voor de leden om wensen, verlangens en suggesties kenbaar te maken. Een actieve en levendige vereniging heeft het meedenken van haar leden nodig. Het nieuwe bestuur maakt graag met u kennis!

De agenda is als volgt:

 1. Welkomstwoord en opening door Cees Kole, aftredend voorzitter Sectiebestuur
 2. Korte toelichting op stand van zaken sectie Archeologie LGOG / AVL
 3. Verkiezing nieuwe bestuursleden. Voorgedragen worden: Sjoerd Aarts, Marthe Donders, Rens Dormans, Luk van Goor en Wiel Luys. Beoogde nieuwe bestuursleden stellen zich kort voor.
 4. Verkiezing voorzitter. Overeenkomstig de statuten wijst het nieuwe Sectiebestuur uit eigen midden een secretaris en een penningmeester aan.
 5. Oriënterende gedachtewisseling over toekomstige activiteiten van de sectie Archeologie; wensen, verlangens en suggesties van de leden.
 6. Sluiting van de vergadering.

Na afloop van de vergadering is het mogelijk op eigen gelegenheid de tentoonstellingsruimten van het Centre Ceramique te bezoeken. De grote verbouwing en de herinrichting werd onlangs afgerond en er is veel te zien en te bewonderen. Neemt u eens een kijkje op de website van het Cultureel Centrum in Maastricht!

Vergeet u zich niet even aan te melden bij het Bureau LGOG, info@lgog.nl?

De volledige uitnodiging met daarin de agenda voor de vergadering zijn hier te vinden. Hier kunt u het jaarverslag over 2020 vinden.


Vorige activiteit | Volgende activiteit